Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


nasza misja


 

Jesteśmy szkołą, której zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia. Realizacji powyższych celów sprzyja klimat społeczny, kwalifikowana kadra, wyposażenie szkoły, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Aktualności

„MUZEUM ŚREDNIOWIECZA W KLASIE III C” w Szkole Filialnej w Chociemyśli

Dnia 10.11.2017 w Szkole Filialnej w Chociemyśli można było zwiedzać „Muzeum Średniowiecza w klasie III c”. Powstało 8 stanowisk ze średniowiecznymi: strojami, instrumentami, władcami, makietami grodów, rekwizytami broni, przedmiotami codziennego rzemiosła, potrawami. Klasa III c do swojego muzeum zaprosiła klasę I c oraz oba oddziały przedszkolne. Odwiedziła nas także pani dyrektor Barbara Borodaj oraz cała kadra pracowników Szkoły Filialnej w Chociemyśli. Trzecioklasiści prezentowali eksponaty i dzielili się swoją wiedzą historyczną. Na stoisku z potrawami każdy mógł spróbować średniowiecznych podpłomyków z miodem. Przed wejściem do muzeum uczniowie otrzymywali bilet wstępu, natomiast na pożegnanie otrzymywali kolorowankę związaną z średniowieczem. 

Katarzyna Bartczak

Relacja fotograficzna»

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 2017

27 października 2017 r. odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z udziałem zaproszonych gości. Jest to jedna z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole. Dzieci z klas I a,b,c złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane przez p. dyrektor Halinę Ignacik na uczniów naszej szkoły.

Po pasowaniu pierwszacy przedstawili część artystyczną dotyczącą pobytu w szkole. Na zakończenie apelu uczniowie otrzymali od rodziców rożki obfitości, a od starszych kolegów z klas VI drobne upominki. 

Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców.

Relacja fotograficzna»

„Szkolniaki czytają maluchom”

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uczniowie klasy IIa i 6 latki z Przedszkola Publicznego w Kotli przeprowadzili cykl spotkań pod nazwą ,,Szkolniaki czytają maluchom”. Szkolniaki odwiedzały przedszkolaczków dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek). Pierwsze spotkanie odbyło się 21 września w Przedszkolu Publicznym w Kotli w sali „Tygrysków”. Maluchy z niecierpliwością oczekiwały przyjścia swoich kolegów ze szkoły i z uwagą słuchały bajek o przygodach bohaterów „Sympatycznego Lasu”. Bajki czytali: Mikołaj Łukijańczuk, Pola Machel, Milena Stanek,Weronika Hyżak i Filip Juras. Następnie dzieci kolorowały obrazki konturowe dotyczące treści czytanych utworów.Uczniowie klasy II a bardzo chętnie wzięli udział w tym przedsięwzięciu i sumiennie się do niego przygotowali. Na ostatnim spotkaniu wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książek.

Ida Gniewosz 

Kamila Łuszczki

Relacja fotograficzna»

MIESZKAŃCY GMINY

PODARUJ ZNICZE NA KRESY 

Koła Misyjne z Parafii św. Marcina działające przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli proszą o przyłączenie się do akcji zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zebrane znicze zapłoną na wielu polskich mogiłach, zniszczonych i zapomnianych, na których nikt po wyjeździe Polaków do Macierzy nie zapalił nigdy żadnej lampki.

Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach 21 i 22 X 2017r. (sobota, niedziela - przed każdą Mszą świętą), a w szkole do 27 X 2017r.(piątek)

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

„Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o głowie”

Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym ....

Więcej »

Akcja „Sprzątanie Świata” wrzesień 2017

Tradycyjnie we wrześniu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego zorganizowano kolejną edycję akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. W tym roku szkolnym akcja odbyła się 27 września 2017r. Dzieci z klas I – III pod opieką wychowawców oczyściły teren i miejsca użyteczności publicznej w okolicach szkoły. Natomiast uczniowie klas IV- VII z opiekunami porządkowali obrzeża lasów i rowy wzdłuż drogi Głogówko – Kotla oraz Chociemyśl –Kotla a także ulice Kotli. Młodzi przyjaciele przyrody w pogodnych nastrojach i w ochronnych rękawicach porządkowali wyznaczone odcinki drogi, gromadząc śmieci do worków zorganizowanych dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy w Kotli oraz Starostwa Powiatowego w Głogowie. Prace porządkowe odbywały się pod czujną opieką Dzielnicowego Gminy Kotla pana mł.asp. Gabriela Jagodzińskiego oraz strażaków z OSP w Kotli. Akcja zakończyła się przy placu koło szkoły, gdzie uczniowie otrzymali kiełbaski z grilla sponsorowane przez GOKiS w Kotli.

Uczniowie sumiennie podeszli do powierzonego zadania. Całe przedsięwzięcie miało na celu wzmocnienie wartości dydaktycznych jak i wychowawczych. Po raz kolejny dzięki współpracy szkoły z Urzędem Gminy uczniowie mieli okazję bezpośredniego poznawania przyrody oraz zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska, w sposób aktywny działając na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Wszystkim zaangażowanym w sprzątanie lasu należą się podziękowania.

Relacja fotograficzna»

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów klas I - VII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli oraz uczniów SF w Chociemśli odbędzie się 4 września (poniedziałek} 2017 r. o godzinie 830  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kotli. 

Masza św. dla uczniów godz. 745

Spotkanie z wychowawcami w klasach godz. 900

Odjazdy  930.

IX EDYCJA KONKURSU UCZEŃ GODNY NAŚLADOWANIA

W dniu 19 czerwca 2017 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kotli odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienia, medale i pamiątkowe dyplomy dla tegorocznych laureatów konkursu Uczeń Godny Naśladowania. Inicjatorem konkursu, który trwa od 2008 r. był ówczesny dzielnicowy, Pan Piotr Kowalski. Zgodnie z regulaminem propagującym wzorowe zachowanie uczniów „reaguję, pomagam, nie jestem obojętny”, nagrodzeni zostali uczniowie, którzy swoją postawą, zachowaniem i zaangażowaniem wyróżnili się w szkole i środowisku.

Więcej »

Relacja fotograficzna»

Wycieczka do Zielonej Góry

16 czerwca 2017r. uczniowie klasy IIb i IIIa Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, wspólnie z wychowawczyniami- p. I. Rutkowską i p. D. Baraniecką oraz pedagogiem szkolnym- p E. Kempą, udali się na wycieczkę do Zielonej Góry. Pierwszym punktem zwiedzania był pobyt w Centrum Przyrodniczym- Centrum Nauki Keplera. Uczniowie pod kierunkiem naukowca samodzielnie wykonywali niesamowite eksperymenty na 34 interaktywnych stanowiskach.

Więcej »

Relacja fotograficzna»

CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO KOŚCIANA

Dnia 13 czerwca dzieci z klasy Ia i IIIb wyjechały na wycieczkę do Kościana na Wyspę Piratów. Pod okiem piratów szukali skarbów na różnych kontynentach przeżywając różne przygody. Z kontynentu na kontynent przepływali tratwami po morzach i oceanach. Na koniec podróży upiekli kiełbaski na ognisku i zjedli smaczne lody. Na koniec wycieczki była wspólna zabawa na pirackim placu. 

Organizatorzy: 

Małgorzata Włodarska 

Ida Gniewosz

Małgorzata Bassarab

Relacja fotograficzna»

SPRAWOZDANIE Z II EDYCJI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „ O ZŁOTY PIEG PANA KLEKSA”


Od dwóch lat w naszej szkole organizowany jest konkurs ortograficzny „O Złoty Pieg Pana Kleksa”. 

W roku szkolnym 2015/2016 w konkursie brały udział klasy IV, w roku szkolnym 2016/2017 adresatami konkursu byli uczniowie klas IV i V. 

15 czerwca 2017 r. uczniowie pisali dyktando, na podstawie którego z każdej klasy wyłoniono trzyosobowe drużyny, które reprezentowały swoją klasę. 19 czerwca 2017 r. odbył się II etap konkursu. Poszczególne drużyny rozwiązywały zadania z trudnościami ortograficznymi, za które otrzymywały punkty. 

W wyniku rywalizacji drużyny otrzymały następującą liczbę punktów: 

- klasa IVa – 19 punktów, 

- klasa IV b – 19 punktów,

- klasa Va – 24 punkty, 

- klasa V b – 19 punktów 

Zwycięską drużyną została klasa Va, w składzie: Małgorzata Olszak, Wiktor Stodoła, Bartosz Kubacki. Organizatorzy:

Barbara Gela Rutkowska 

Alina Szermer

„Dzień dla życia” – 02.06.2017 r

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotli w dniu 02.06.2017r. po raz trzeci zorganizował piknik rodzinny wraz z poborem krwi pod hasłem „Znajdź czas, podziel się krwią przed wakacjami” w ramach promocji krwiodawstwa na terenie gminy Kotla. Piknik był uwieńczeniem trzyletniej współpracy z RCKiK we Wrocławiu TO w Głogowie w ramach projektu „Twoja krew-moje życie. Razem pokonamy smoka”. Piknik był okazją do spotkania z rodzinami, posłuchania i obejrzenia występów przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Więcej »

Relacja fotograficzna»

Egzamin na kartę rowerową

W środę 07.06.2017r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 55 uczniów, którzy ukończyli 10 lat. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej ( testy) i praktycznej ( jazda na rowerze). Obie części egzaminu odbywały się pod czujnym okiem pana policjanta mł.aspiranta Gabriela Jagodzińskiego, któremu bardzo dziękujemy za pomoc. Ostatecznie egzamin pozytywnie zdało 50 uczniów. Na najbliższym apelu zostaną wręczone im karty rowerowe. 

Do egzaminu uczniów przygotowały: 

Małgorzata Bassarab i Lilla Sobolewska.

Relacja fotograficzna»

Wędrówka z Chociemyśli do Kotli


Dnia 7 czerwca uczniowie Szkoły Filialnej w Chociemyśli wykazali się kondycją fizyczną. Klasy IIc i IIIc wybrały się na wędrówkę do Kotli. Dzieci odwiedziły Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, gdzie miały swój postój na śniadanie. Następnie mali podróżnicy wybrali się na lody do pobliskiego marketu oraz na gminny plac zabaw. W drodze powrotnej uczniowie spotkali się z dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, panią Haliną Ignacik, która pochwaliła uczniów za ich wytrzymałość i wręczyła im słodki upominek.

Katarzyna Bartczak 

Paulina Ciunajcius 

Wioletta Dydo

„Dzień mamy i taty” w SF w Chociemyśli

Dnia 6 czerwca uczniowie Szkoły Filialnej w Chociemyśli zorganizowali uroczyste obchody „Dnia mamy i taty”. Występy odbyły się na sali widowiskowej w GOKiS w Kotli. Klasy IIc i IIIc przygotowały piosenki, wiersze, tańce i teatrzyk dla swoich rodziców. Na koniec uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane prezenty. 

Katarzyna Bartczak 

Paulina Ciunajcius

Relacja fotograficzna»

„Jak nie czytam, jak czytam”

1 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zorganizowano imprezę promującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży w ramach akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcję poprzedziły działania: 

1. W ramach zajęć z wychowawcą uczniowie wybrali się do biblioteki, by tam po zasięgnięciu opinii nauczyciela biblioteki wypożyczyć książkę odpowiadającą ich oczekiwaniom. 

2. W czasie dodatkowych zajęć „Bliżej książki” starsi uczniowie ( z klasy V i VI) przygotowali prace pod hasłem „Z książką mi do twarzy” (sleeveface), które następnie zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom, by zachęcić ich tym samym, by ci wykonali swoje zdjęcia z przeczytaną przez siebie książką.

Finałem powyższych działań było spotkanie uczniów, nauczycieli i wychowawców naszej szkoły na wspólnym czytaniu. 1 czerwca uczniowie przynieśli swoją książkę, koce, by mile spędzić czas na wykonywaniu plakatów promujących czytelnictwo oraz na wspólnym czytaniu. W tym samym czasie uczniowie z klas I-III malowali na powierzchni boiska szkolnego okładki książek oraz wizerunki ulubionych bohaterów.

Relacja fotograficzna»

Dzień Dziecka w SF w Chociemyśli

1 czerwca wszyscy uczniowie w SF w Chociemyśli hucznie obchodzili swoje święto. Oddziały przedszkolne gościły klauna, który zabawiał i rozśmieszał obie grupy przedszkolne. Były zabawy, wielkie bańki mydlane i pomalowane twarze. W szkole podstawowej zapewniono atrakcje w postaci przejażdżki kulą zorbą oraz elektroniczny paintball. Szczery śmiech dzieci był dowodem na udaną zabawę. W między czasie uszykowano dla dzieci poczęstunek (hot-dogi, lody i napoje). 

Katarzyna Bartczak 

Paulina Ciunajcius- Baraniecka 

Magdalena Kołodziejska 

Alina Purgał

Małgorzata Soś

Relacja fotograficzna»

02.06.2017 r. - „DZIEŃ DLA ŻYCIA”

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZED87SZKOLNY W KOTLI przy współpracy RCKiK we Wrocławiu im.prof.dr hab. Tadeusza Dorobisza TO Głogów organizuje zbiórkę krwi pod hasłem ....

Więcej »

UWAGA!!! Konkurs plastyczny „Oddając krew – darujesz życie”

Tydzień Profilaktyki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotli

W dniach 09.05-19.05. 2017 r. odbył się Kolorowy Tydzień Profilaktyki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotli

Więcej »

Relacja fotograficzna»

Misio ,,Tulisio” w Kotli

W dniu 22.05.2017 r. do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli przyjechał Misio o wdzięcznym imieniu Tulisio. Miś Tulisio był bohaterem spektaklu przygotowanego przez Teatr Edukacji ,,Maska” z Krakowa. Spektakl to bajka o przyjaźni i tolerancji, o wartościach, które powinni przestrzegać wszyscy. To opowieść o grzecznym i uczynnym misiu, który jest źle traktowany przez zajączka. Motywem przewodnim spektaklu jest ukazanie widzom tego, jak ważna jest życzliwość i przyjaźń.

Przedstawienie odbywało się atmosferze radości, śmiechu, wesołych okrzyków i zabawy połączonej z nauką. Oprócz uczniów klas I- III, przedstawienie obejrzały dzieci z Przedszkola Publicznego w Kotli. Przedstawienie opłacono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy Kotla. Uczniowie podziękowali Komisji i Panu Wójtowi brawami i wesołym uśmiechem na buzi.

Pedagog mgr Ewa Kempa

Apel poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II

Dnia 12 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel upamiętniający Papieża Świętego Jana Pawła II. Swoją obecnością zaszczycili go zaproszeni goście: Ksiądz proboszcz Andrzej Skoczylas, Dyrektor GOKiS Pani Iwona Adamczak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli. 

Ojciec Święty Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Słowa Papieża Jana Pawła II są dewizą , jak piękniej, godniej i treściwiej żyć. To testament zostawiony nie tylko nam, lecz także następnym pokoleniom. Dziewczęta i chłopcy z Koła Misyjnego przypomnieli postać naszego Papieża, jego życie, służbę Bogu i ludziom w montażu słowno – muzycznym. 

Oprawę muzyczną apelu przygotowali uczniowie z klas czwartych piątych i szóstych pod kierunkiem Pani Ludmiły Woźniak. Oprawę techniczną i prezentację multimedialną zapewniła Pani Małgorzata Bassarab. 

Dzięki takim spotkaniom nasz rodak Święty Jan Paweł II i jego nauka ciągle żyje w naszej pamięci. Apel dostarczył wielu wzruszeń całej społeczności szkolnej. 

Opiekunowie:

Elżbieta Baczyńska 

Henryka Bylebył 

Ludmiła Woźniak 

Małgorzata Bassarab

Relacja fotograficzna»

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

W 09 maja 2017 r. trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, przeprowadzony został na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli próbny alarm przeciwpożarowy. Celem ćwiczeń było uświadomienie uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i w wyznaczonym czasie. Po usłyszeniu alarmu ( 3 długie dzwonki) uczniowie wraz z pracownikami opuścili zadymiony budynek szkoły. Ustawili się na placu przy boisku szkolnym, i obserwowali akcję strażaków. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną gdzie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez strażaków: Piotra Kasprzyka, Wojciech Woźniaka, Józefa Wożniaka, Dariusza Karbowińskiego, Szymona Sadowskiego. Akcja mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli. Dziękujemy również Panu Marianowi Porębskiemu, Komendantowi Gminnemu Ochrony Pożarowej w Kotli, koordynatorowi próbnego alarmu w szkole. 

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna»

TURNIEJ BRD

W sobotę 06.05.2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy odbył się półfinał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.. Drużyna Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Kotli w składzie: Wiktor Stodoła, Małgorzata Olszak, Żaneta Kalińska, Dawid Wiciak zajęła ostatecznie czwarte miejsce. Uczniowie naszej szkoły walczyli dzielnie i godnie reprezentowali powiat głogowski w konkursie. Gratulujemy i dziękujemy. Do turnieju dzieci przygotowały: Lilla Sobolewska, Małgorzata Bassarab i Aneta Łukasik.

Relacja fotograficzna»

WARSZTATY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zorganizowano warsztaty dla uczniów klas: IIa, IIb, IId, IVb, Vb i VIb w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz znajomości zasad postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Warsztaty przeprowadziła Pani Agata Cierniak – mama ucznia naszej szkoły, a przy tym wykwalifikowany ratownik przy współpracy ze strażakami z OSP w Kotli. Udział w warsztatach wywołał na uczniach ogromne wrażenie, każdy z uczestników miał okazję zaprezentować poznane procedury postępowania (m.in. numery alarmowe) i poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomach. Uczniowie dokładnie obejrzeli sprzęt, jaki posiadają ratownicy oraz wyposażenie strażaków biorących udział w tego typu akcjach. Prowadzący warsztaty przygotowali pełne napięcia scenki akcji ratowniczych, do których zaangażowano uczniów jako poszkodowanych. Warsztaty wzbudziły wiele emocji, uczniowie chętnie podejmowali współpracę, niektórzy żałowali, że zajęcia trwały tylko jedna godzinę lekcyjną. Najbardziej żałowali uczniowie klas, które nie uczestniczyły w tych warsztatach ze względu na ograniczenie czasu, ale Pani Dyrektor Halina Ignacik zaproponowała prowadzącym powtórzenie takiej akcji dla wszystkich uczniów. Dyrektor Szkoły uroczyście podziękowała Pani Agacie Cierniak, jej asystentce Marcie Zarzyckiej z Gimnazjum Gminnego w Kotli oraz Strażakom z OSP w Kotli wręczając pamiątkowe dyplomy, a uczniowie nagrodzili prowadzących gromkimi brawami. Wszyscy mamy przeświadczenie, że wiedza i doświadczenie zdobyte na tych zajęciach są ważne i mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub życia, a wspólnie spędzony czas nie został zmarnowany. 

Organizator akcji: Dorota Wojno-Fidzińska

Relacja fotograficzna»

Wycieczka do O.K. PARKU w Głogowie

10 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. II a i kl. III a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli udali się do O.K. PARKU, Rodzinnego Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Głogowie. Czekało tam na nich mnóstwo atrakcji: labirynty z basenami z kolorowymi piłeczkami, zjeżdżalnie, duży, dmuchany plac zabaw, karuzela, piłki, klocki, samochody, rowery oraz bardzo dużo innych ciekawych zabawek i gier, które dostarczały dzieciom swobodnej, radosnej zabawy rozładowującej nagromadzone napięcie i stres. Wspólne przeżywanie beztroskich chwil wpłynęło pozytywnie na wzmocnienie więzi pomiędzy dziećmi i wyzwolenie w nich pozytywnych uczuć i emocji.

Opiekunowie: 

Dorota Baraniecka 

Urszula Gniewosz

Relacja fotograficzna»

POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY

27 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „KRAJOBRAZY ŚWIATA”. W konkursie uczestniczyło 28 uczniów klas piątych z dziesięciu szkół podstawowych z powiatu głogowskiego. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy Va Wiktor Stodoła, którego zgłosiła p. Teresa Bagińska. Pytania konkursowe były szczegółowe, a rywalizacja między uczestnikami przebiegała na bardzo wysokim poziomie. Nasz reprezentant wykazał się rozległą wiedzą przyrodniczą i zajął czwarte miejsce. W nagrodę otrzymał dyplom i książkę o tematyce przyrodniczej. Gratulacje ! 

Dorota Wojno-Fidzińska

Relacja fotograficzna»