Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


Aktualności

POSKROMIENIE NIEZNOŚNEGO SMOKA

W dniu 28 marca 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli- oddział przedszkolny i klasy I- III wzięli udział w przedstawieniu Teatru Inspiracja z Krakowa pt. ,,Poskromienie nieznośnego smoka’’. Było to dynamiczne widowisko z interaktywnym udziałem widzów charakteryzujące się kolorowymi kostiumami, wesołymi piosenkami i efektowną grą aktorów. W bajkowej konwencji widzowie uczestniczyli w poruszanych dla nich ważnych tematach takich jak; reagowanie na agresję i przemoc, przestrzeganie norm społecznych, współdziałania w grupie. Aktorzy uwrażliwiali uczniów na to, jak kontrolować emocje i wskazywali na konieczność przestrzegania norm społecznych. W spektaklu pokazano jak rozwiązywać konflikty i funkcjonować w grupie. Aktorzy wykazali się znajomością sytuacji szkolnych i uczyli dzieci sztuki empatii i właściwego komunikowania się.

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna»

XII POWIATOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Dnia 30 marca 2016 r. w naszej szkole odbyły się wewnątrzszkolne eliminacje XII Turnieju Matematycznego uczniów klas trzecich. W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów, troje uczniów z klasy III a (Artur Balicki, Krystian Juchimiuk, Natalia Rzetelska) i pięcioro uczniów z klasy III b ( Maciej Gniewosz, Gabriela Nadolska, Jakub Sochacki, Aleksandra Surma, Gabriel Wojcieszonek). Uczniowie mieli za zadanie w ciągu 60 minut, samodzielnie rozwiązać test składający się z 14 zadań zamkniętych i otwartych. Po tym czasie komisja w składzie – p. wicedyrektor Barbara Borodaj ( nauczyciel matematyki) i p.Ida Gniewosz ( nauczyciel nauczania zintegrowanego) sprawdziła testy i wyłoniła zwycięzcę. Zwyciężczynią wewnątrzszkolnych eliminacji XII Turnieju Matematycznego uczniów klas trzecich została ALEKSANDRA SURMA. Uczennica wykazała się największymi umiejętnościami i zasobem wiedzy matematycznej wśród uczniów klas trzecich. Ola będzie reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Organizator

I. Gniewosz

III Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I - III

16 marca 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej należącej do Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie odbył się III Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z 13 szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. Naszą szkołę reprezentowali: Angelika Gniewosz z kl. II b – przygotowana przez p. Małgorzatę Włodarską oraz Bartosz Gajdamowicz z kl. III a – przygotowany przez p. Dorotę Baraniecką. Wszyscy uczestnicy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego otrzymali piękne nagrody ufundowane przez Starostę Głogowskiego Pana Jarosława Dudkowiaka, Prezydenta Miasta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza oraz właściciela Hurtowni PEN Pana Ryszarda Kuleszę. W dowód uznania za wzorcową deklamację uczniowie naszej szkoły otrzymali zaszczytne Dyplomy Wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy! 

Koordynatorzy konkursu: 

p. D.Baraniecka 

p. I. Rutkowska

PRZYSZŁA WIOSNA

21 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły  w wesoły i przyjemny sposób przywitali wiosnę . Klasy I-III przygotowały Marzanny i w kolorowym pochodzie przeszły ulicami Kotli. Uczniowie po przejściu na gminne boisko mieli przygotowane i zabezpieczone przez Straż Pożarną ognisko. Dzieci z wesołymi okrzykami żegnały zimę i witały wiosnę. Kolorowe Marzanny zostały spalone i w ten sposób zakończyliśmy panowanie zimy. Wybrani uczniowie klas IV-VI w tym dniu prowadzili lekcje. Dzień ten był dla wszystkich bardzo przyjemny i radosny. 

Opiekunowie SU

M. Bassarab

M.Włodarska

Relacja fotograficzna»

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI

Dnia 21 marca w Szkole Filialnej w Chociemyśli odbyło się wielkie przywitanie wiosny. Wszystkie klasy wraz z przedszkolem przeszły barwnym i głośnym pochodem przez Chociemyśl. Przemarsz zakończył się wspólnym śpiewaniem przy ognisku, gdzie spłonęły własnoręcznie zrobione przez dzieci Marzanny. Na dzieci czekały również wcześniej upieczone kiełbaski

Relacja fotograficzna»

II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

Dnia 9 marca 2016 roku w Rzeczycy odbył się II Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III. W konkursie wzięło udział 27 laureatów I Etapu Konkursu Recytatorskiego z dziewięciu szkół powiatu głogowskiego i powiatu polkowickiego. Każde dziecko przygotowało do recytacji po dwa utwory z zakresu poezji dziecięcej.

Relacja fotograficzna»

Podziękowanie

Dziękujemy bardzo Panu Mateuszowi Królowi i Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli za ufundowanie nowych strojów sportowych dla uczniów.

76 rocznica deportacji Polaków w głąb byłego Związku Radzieckiego

18 lutego2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli po raz kolejny odbył się uroczysty apel upamiętniający 76 rocznicę deportacji Polaków w głąb byłego Związku Radzieckiego. Uczestnikami uroczystości byli Sybiracy, zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież szkolna. Apel uświetniły również poczty sztandarowe. W czasie uroczystości młodzież zaprezentowała program artystyczny, w którym wykorzystano wspomnienia byłych zesłańców, utwory poetyckie oraz piosenki. Wywarły one na zebranych duże wrażenie, skłoniły do wspomnień i refleksji Po przemówieniach zaproszonych gości i przedstawicieli władz, Pani Dyrektor Halina Ignacik zaprosiła gości na wspólne spotkanie w świetlicy szkolnej.

Relacja fotograficzna»

I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

17 lutego 2016 r., w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas młodszych. Każdy uczestnik recytował dwa dowolnie wybrane utwory poetyckie dostosowane do swojego wieku

Relacja fotograficzna»

W SZKOLE ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA HOSPICJUM

I w tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli bierze udział w kolejnej akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. W pierwszym semestrze 2015/16 przedszkolaki, uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły łącznie zebrali 55 worków nakrętek - 500 kg. 

Opiekunami akcji w szkole jest Koło Misyjne.

Relacja fotograficzna»

WYSTAWA KLOCKÓW LEGO

W dniu 20 stycznia 2016 roku uczniowie klas IIb, IIIb, Va oraz Vb wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce na wystawę klocków LEGO, która miała miejsce na stadionie we Wrocławiu i zajmowała powierzchnię 1500 metrów kwadratowych. ....

Więcej »

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 22 stycznia w piątek wszyscy uczniowie oraz oddział przedszkolny z Chociemyśli przygotowali uroczystość dla swoich babć i dziadków. Wszystko odbyło się w GOKiSie w Kotli. Przygotowaliśmy program artystyczny. Były tańce, piosenki, wiersze, a także przedstawienia teatralne. Dzieci spisały się na medal, a dowodem na to były łzy wzruszeń naszych drogich gości. Na koniec wnuczki i wnuczęta wręczyli własnoręcznie przygotowane prezenty oraz ofiarowali tony uścisków i życzeń. Dziękujemy przybyłym zaproszonym gościom za przybycie, oraz za cukierki :) 

Wychowawcy klas: Katarzyna Bartczak. Paulina Ciunajcius, Ludmiła Woźniak, Jolanta Szatkowska- oddział przedszkolny.

Relacja fotograficzna»

Jasełka w naszej szkole

Dnia 21.12.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczniowie klas III a, III b i III c przedstawili dla całej społeczności uczniowskiej i zaproszonych gości ,, Jasełka”. Uczniowie zostali przygotowani przez p. Idę Gniewosz, p. Dorotę Baraniecką, p. Ludmiłę Woźniak, p. Elżbietę Baczyńską – katechetkę, oprawę muzyczną przygotowała p. Ludmiła Woźniak. Przedstawienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, wprowadziło w klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Opiekunowie: p. I. Gniewosz, p. L. Woźniak, p. E. Baczyńska, p. D. Baraniecka

Relacja fotograficzna»

GÓRA GROSZA 2015

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku została przeprowadzona w szkole akcja „ Góra Grosza”. Akcja ta prowadzona jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas zbiórki pieniędzy uzyskano kwotę 656 zł 37 gr. Pieniądze te zostaną przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” w Warszawie na pomoc dzieciom z domów dziecka.

Opiekę nad akcją „Góra Grosza” sprawowały Henryka Bylebył, Elżbieta Relich – Murmyło, Elżbieta Baczyńska i Jolanta Szatkowska.

W SZKOLE CZYTANO BAŚNIE

W dniach 7- 11 grudnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich byli uczestnikami imprezy czytelniczej pod wspólnym tytułem "Tu mieszka bajeczka". Składała się ona z dwóch części: ....

Więcej »

Kształtowanie i rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów szkoły podstawowej

Mimo bardzo dużego wpływu na rozwój psychiczny i kulturalny dziecka telewizji, radia, komputera i filmu książka pozostaje nadal najbardziej wartościowym elementem rozwoju osobowości człowieka, bowiem pisarz stara się w nią włożyć to, co ma najcenniejszego do przekazania swoim odbiorcom:

Więcej  »

KARMELKOWO – MANUFAKTURA CUKIERKÓW

W dniu 19 listopada 2015 roku uczniowie klas piątych oraz kilkoro uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczestniczyli w wycieczce do „Karmelkowa - Manufaktury Cukierków” w Poznaniu. W trakcie pobytu w Karmelkowie uczniowie tworzyli własne filcowe maskotki oraz lizaki. Ponadto każdy z uczestników otrzymał mały słodki upominek w postaci karmelkowych cukierków o różnych smakach. Organizatorami wycieczki były wychowawczynie klas piątych.

Relacja fotograficzna»

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2015 roku w naszej szkole obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele oraz uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego uczniowie klas III b oraz V b zaprezentowali krótki program artystyczny wyrażający podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. 

W drodze głosowania nauczycielom nadano tytułu: 

1. Nauczyciela Motywacji, 

2. Nauczyciela Dyscypliny, 

3. Nauczyciela Stylu i Elegancji, 

4. Nauczyciela Uśmiechu i Humoru 

5. Nauczyciela Przyjaźni. 

Ponadto wszyscy pracownicy otrzymali słodkie upominki w postaci lizaków. W tym dniu odbyło się również spotkanie władz samorządowych z czynnymi i emerytowanymi pracownikami oświaty.

Relacja fotograficzna»

Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych z udziałem zaproszonych gości. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego więc miała bardzo uroczysty charakter.

Więcej informacji  »

MIESZKAŃCY GMINY

Koło Misyjne działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zebrane znicze zapłoną na wielu polskich mogiłach, zniszczonych i zapomnianych, zarośniętych i zrujnowanych, wołających o pomoc, na których nikt po wyjeździe Polaków do Macierzy nie zapalił nigdy żadnej lampki. Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach od 17-18 X 2015r. (sobota, niedziela - przed każdą Mszą świętą) do 20 X 2015r. (wtorek – w szkole)

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

,, Wyprawka Szkolna 2015”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje, że w sekretariacie szkoły można pobrać wioski na dofinansowania do podręczników ,, Wyprawka Szkolna 2015”. Termin składania wniosków do 7 września 2015 r.

Więcej informacji  »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbędzie się 1 września 2015 r. o godzinie 900. Masza św. dla uczniów godz. 745. Spotkanie z wychowawcami w klasach 830

Klasy I w roku szkolnym 2015/16.

Komisja rekrutacyjna przeprowadziła nabór uczniów do klasy I 

( regulamin rekrutacji znajduje się na stronie  http://www.spwk.republika.pl/zasadysp.pdf)  i dokonała podziału uczniów na zespoły klasowe.

Więcej  »

Klasy IV w roku szkolnym 2015/16.

Komisja rekrutacyjna dokonała podziału uczniów w klasie IV zgodnie z regulaminem rekrutacji i podziału na zespoły klasowe w klasie IV.

Więcej  »

DZIEŃ OTWARTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI

25 maja 2015 r.

WYPRAWKA SZKOLNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje o tym, że w roku szkolnym 2015 /2016 będzie kontynuowany program rządowy ,,Wyprawka szkolna 2015/2016”. Zainteresowanych rodziców zapraszamy na stronę MEN:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Nasi uczniowie Mistrzami Powiatu Głogowskiego w Mini Piłce Nożnej

Dnia 07.05.2015 r. na Orliku w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie odbył się Finał Powiatowy w Mini Piłce Nożnej . W finale udział wzięli zwycięzcy wcześniejszych etapów : Szkoła Podstawowa nr 7 z Głogowa, Szkoła Podstawowa nr 10 z Głogowa, Szkoła Podstawowa z Nielubi i Szkoła Podstawowa z Kotli. Drużyna z Kotli w składzie: Marcel Galewski, Dawid Kraska, Jakub Gąsiorek, Michał Porada, Dawid Zaleśny, Kacper Serediuk, Maciej Urbański, Jakub Tatarski pokonała wszystkich rywali i zdobyła tytuł Mistrzów Powiatu Głogowskiego. Piłkarze ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentować będą powiat głogowski w dalszych rozgrywkach.

Opiekun drużyny Lilla Sobolewska

Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Dnia 14.04.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- etap powiatowy. Organizatorem turnieju był Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. Turniej podzielony był na dwa etapy: testy pisemne i część praktyczna – jazda na rowerze. W turnieju wzięło udział dziewięć szkół z powiatu głogowskiego. Drużyna z Kotli w składzie: Aleksandra Walenczak, Natalia Kobiela, Damian Wątroba i Szymon Knap po zaciętej rywalizacji ostatecznie zajęła V miejsce.

Opiekun drużyny Lilla Sobolewska

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

1 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 rozpocznie się sprawdzian szóstoklasisty. Wszystkim naszym uczniom najstarszych klas życzymy powodzenia.

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Więcej informacji na stronie http://www.cke.edu.pl/ »

Ogólnopolski konkurs ,, Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 25.03.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie odbył się etap powiatowy konkursu ,, Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i terenu miasta. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali: Konrad Judasz kl. VI b i Marcel Szymankiewicz kl. V b. Jury w składzie: zastępca komendanta powiatowego PSP w Głogowie, pan Bogusław Cielebąk i prezes OSP w Głogowie, pan Tomasz Pawłowski oceniło prace pisemne uczestników konkursu, a następnie przeprowadziło eliminacje ustne, które wyłoniło laureatów tegorocznego konkursu. W trakcie przerwy uczniowie mieli możliwość obejrzenia Centrum Dowodzenia PSP, sprzęt oraz wyposażenie samochodów strażackich. 

Konrad Judasz zajął 5 miejsce w tegorocznym konkursie. 

Gratulujemy Ewa Kempa

Sukces naszych uczennic w Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym „Zakładka z kotem”

Dnia 5 marca 2015 roku w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Zakładka z kotem”. Wśród uczniów szkół podstawowych nasze uczennice zajęły : 

• kategorii klas IV-VI- Aleksandra Walenczak- I miejsce, 

• kategorii klas I-III - Aleksandra Surma - wyróżnienie 

Gratulujemy naszym Olom !

II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

Kolejny sukces naszych małych szkolnych recytatorów!!! 4 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył się II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez PCPPPiN w Głogowie. ....

Więcej »

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli ogłasza zapisy dzieci do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015 / 2016. 

Rodziców, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki, zapraszamy w dniach od 16 marca do 15 kwietnia 2015 roku w godzinach od 9:00 do 15:00. ....

Więcej »

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY KOTLA

Dnia 26.02.2015 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli była organizatorem Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, rocznik 2003 i młodsi. W turnieju udział wzięło osiem szkół z powiatu głogowskiego ogółem 92 zawodników ....

Więcej »

I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

13 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez PCPPPiN w Głogowie ....

Więcej »

W SZKOLE CZYTANO BAŚNIE – AKCJA „TU MIESZKA BAJECZKA”

W dniach 9-13 lutego 2015 r. w bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z baśnią świata. W tym roku szkolnym baśnie czytali : ....

Więcej »

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w odbudowie spalonej biblioteki w  Sobolewie

Więcej »

Regulamin Konkursu „Najciekawsze przebranie karnawałowe 2015”

Do udziału w konkurskie zachęcamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Do współpracy możecie zaprosić rodziców ....

Więcej »

Konkurs plastyczny „Polska - Moja Ojczyzna”

Weronika Sołonynka zajęła II miejsce w konkursie plastycznym „Polska - Moja Ojczyzna”. Organizatorem konkursu była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie oraz Miejski Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad Konkursem objęli Prezydenta Miasta Głogowa Jan Zubowski oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak. Na konkurs wpłynęło 307 prac z 18 placówek oświatowych. Wręczenie nagród i wyróżnień  odbyło się w dniu 6 listopada 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie podczas Gali Finałowej VII Festiwalu Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Opiekun 

Małgorzata Bassarab

Więcej (strona organizatora)»

Święto Niepodległości w naszej szkole

7 listopada w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbył się uroczysty apel z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten dzień jest szczególny dla nas wszystkich, bowiem 11 listopada 1918 roku Polacy, po 123 latach ....

Więcej »

MIESZKAŃCY GMINY

Koło Misyjne działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zapłoną one na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie i Łyczakowie we Lwowie, ale również na wszystkich 54 polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki. Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach od 25-26 X 2014r. (sobota, niedziela - przed każdą Mszą świętą) do 29 X 2014r.(środa – w szkole) 

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

Pobyt uczniów klas III na „Zielonej Szkole” w Świeradowie Zdroju.

Grupa 33 uczniów klas trzecich uczestniczyła w wyjeździe na „Zieloną Szkołę”. Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom realizowanego przez KGHM, ....

Więcej »

Ślubowanie uczniów klas I rok szkolny 2014/2015

29 października 2014 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości zostały pasowane przez panią Dyrektor na pełnoprawnych uczniów ....

Więcej »

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole!

14 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym uczniowie podziękowali nauczycielom oraz pracownikom szkoły ....

Więcej »

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 W GŁOGOWIE

Dnia 08.10.2014 r. Szkole Podstawowej nr 12 rozegrany został turniej piłki ręcznej chłopców o Puchar Dyrektora. Była to inauguracja II edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej „Handball Land”. ....

Więcej »

LEKCJA Z MISTRZEM

Dnia 09.10.2014 r. uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z nauczycielami na zaproszenie Nadleśnictwa Głogów, wzięli udział w inauguracji trasy biegowej w formie „ Lekcji w.f. w naturze” ....

Więcej »

SPRZĄTANIE ŚWIATA 29 września 2014 r.

Tradycyjnie już we wrześniu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli została przeprowadzona akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA. Od dłuższego czasu akcja organizowana jest w szerokim zakresie i trwa cały tydzień. Przed podjęciem prac porządkowych ....

Więcej »

„Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o przyjaźni”

Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym ....

Więcej »

Papieżowi Św. Janowi Pawłowi II

Dnia 2 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się apel poświęcony Papieżowi Św. Janowi Pawłowi II ....

Więcej »

Koziołek- Niematołek odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli

Dnia 30 maja 2014 r. przybył do naszej szkoły bohater książek Kornela Makuszyńskiego Koziołek –Niematołek. Spektakl został zaprezentowany przez aktorów Zespołu Teatralnego z Krakowa. Nasz bohater wyruszył w świat ucząc się nowych obyczajów, poznając kultury innych państw, poznając mieszkające tam dzieci. ....

Więcej »

"MAJSTERKOWO"-  warsztaty w głogowskej Castoramie

W dniu 28.05.2014 r. uczniowie klasy IV b wzięli udział w warsztatach plastyczno-technicznych „MAJSTERKOWO” organizowanych przez głogowską Castoramę. Grupa uczestniczyła w wykładzie na temat uprawy domowej storczyków oraz ich występowania w środowisku naturalnym. Uczniowie, pod okiem instruktorów wykonali, z materiałów przygotowanych przez Castoramę, kolorowe drzewa z papierowymi storczykami. Wszyscy uczyli się również przesadzania tych pięknych kwiatów. Przesadzone egzemplarze uczniowie mogli zabrać do domu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Na zakończanie uczniowie zostali oprowadzeni po wszystkich działach Castoramy.

Opiekunowie

Halina Ignacik

Małgorzata Bassarab

Relacja fotograficzna »

Podsumowanie V edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

Dnia 16 maja 2014 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, której organizatorem była Telewizja Wrocław i Dolnośląski Kurator Oświaty. ....

Więcej »

W kwietniu w Szkole Podstawowej w Serbach odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu głogowskiego w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli zajęła III miejsce, a drużyna chłopców I miejsce i awans do finału powiatowego. W finale powiatowym, który odbył się 13 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie nasi młodzi piłkarze zajęli III miejsce. 

Skład drużyny chłopców: Marcel Galewski, Dawid Kraska, Krystian Kraska, Michał Porada, Norbert Fendorf, Michał Foterek, Arkadiusz Zazulak, Jakub Stanaszek, Piotr Kuśnierek, Jakub Gąsiorek, Arkadiusz Tomal.

Opiekun drużyny: 

Lilla Sobolewska

„Dobrze jest pielęgnować pamięć”

Dnia 12 maja 2014 r. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odwiedziła grupa chłopców (Krzysztof Kaliński, Bartosz Niedbalec, Damian Jochimski) z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie wraz z opiekunką Panią Moniką Struzik, którzy w lipcu 2013 r. brali udział w akcji ratowania polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich. ....

Więcej »

VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Mitologii Greckiej

Dnia 24 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli po raz szósty zorganizowany został Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Mitologii Greckiej pod hasłem „ Z MITOLOGIĄ NA TY” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kotla- Pana Łukasza Horbatowskiego. ....

Więcej »

KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZKOLNYCH RECYTATORÓW

W dniach 9 - 11 kwietnia 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski „Maluchy lubią wiersze”.Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Kotli reprezentowało 3 laureatów Powiatowego Konkursu Recytatorskiego: ....

Więcej »

Konkursy o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej

W b.r. szkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, w ramach szerzenia zdrowego stylu życia i unikania uzależnień, przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej. ....

Więcej »

Drużyna chłopców z SP w Kotli Mistrzami Głogowa

Dnia 26 kwietnia 2014 r. na torze motocrossowym w Głogowie w ramach Crossu Straceńców odbyły się Otwarte Sztafetowe Mistrzostwa Głogowa w biegach przełajowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięła udział drużyna chłopców i dziewcząt z gimnazjum oraz ze szkoły podstawowej. Drużyny rywalizowały na trasie o długości 777 m, która była bardzo wymagająca dla młodych zawodników. Wśród szkół podstawowych w kategorii chłopców I miejsce zajęła drużyna z Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, dziewczęta uplasowały się na 8 pozycji.

Opiekunowie zespołu: 

Lilla Sobolewska

Ida Gniewosz

II Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III w roku szkolnym 2013/2014

Laureaci I Etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III, organizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 w Głogowie, brali udział w II Etapie Konkursu ....

Więcej »

Kolejny awans młodych siatkarzy ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli

Dnia 05.03.2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbyły się półfinały strefy legnickiej w piłce siatkowej chłopców („czwórki”)....

Więcej »

Konkursy plastyczne

Proponujemy sposób na spędzenie wolnego czasu w ferie. Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych i fotograficznym ....

Więcej »

Bal karnawałowy 2014

Dnia 14 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się Bal Karnawałowy dla wszystkich uczniów szkoły. ....

Więcej »

ZAKOŃCZYŁY SIĘ MISTRZOSTWA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

11.02.2014r.drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli w składzie: Dominik Liszkowski i Daniel Pałka wywalczyła III miejsce. Gospodarzem finału była Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie. 

13.02.2014r. dziewczęta: Julia Kurosz i Daria Olszewska zajęły II miejsce. Gospodarzem finału była Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie. Gratulujemy młodym sportowcom. 

Opiekun drużyn 

Lilla Sobolewska

Więcej »

I Etap Szkolnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

7 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez PCPPPiN w Głogowie ....

Więcej »

Powiatowy Finał w Mini Piłce Siatkowej Chłopców

Dnia 06.02.2014 r. na hali widowiskowo –sportowej w Głogowie odbył się Powiatowy Finał w Mini Piłce Siatkowej Chłopców [czwórki]. W finale spotkały się drużyny ze szkół podstawowych nr 10 i nr 6 z Głogowa, szkoła z Wilkowa oraz szkoła z Kotli. ....

Więcej »

Mistrzostwa szkół podstawowych gmin wiejskich

Dnia 03.02.2014 r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu głogowskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego zajęła I miejsce, a drużyna chłopców II miejsce. Obie drużyny reprezentować będą gminy wiejskie w mistrzostwach powiatu głogowskiego. Skład drużyn: Kurosz Julia, Olszewska Daria, Fendorf Norbert, Liszkowski Dominik. 

Opiekun drużyn: 

Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Baśniowe wędrówki po Europie

W dniach 20-24 stycznia 2014 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbywały się spotkania z baśnią Europy. W tym roku szkolnym baśnie naszych sąsiadów czytali : ....

Więcej »

Wycieczka do OK PARKU w Głogowie

Uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli pod opieką wych. kl. I a - Doroty Baranieckiej oraz wych. kl. II a - Iwony Wicik odwiedzili bajecznie kolorowy Raj dla dzieci – OK PARK w Głogowie. ....

Więcej »

Kolejny sukces chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Dnia 16.01.2014 r. w Szkole Podstawowej w Białołęce odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych gmin powiatu głogowskiego w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt. W rozgrywkach wystartowało sześć szkół z powiatu : Wilków, Jerzmanowa, Nielubia, Białołęka, Serby i Kotla. ....

Więcej »

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓWA

Dnia 29.11.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbyły się mistrzostwa powiatu głogowskiego w piłce koszykowej chłopców. W finale powiatowego turnieju wystartowały dwie najlepsze drużyny z Głogowa: ....

Więcej »

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY KOTLA

Dnia 25.11.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli rozegrany został turniej piłki ręcznej chłopców o Puchar Wójta Gminy Kotla . W turnieju brało udział siedem zespołów, podzielonych na dwie grupy. Rozegrano 14 meczy ....

Więcej »

Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt

Dnia 20.11.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt. W turnieju wystąpiły cztery najlepsze reprezentacje ze szkół powiatu głogowskiego: SP Jerzmanowa, SP nr 12 Głogów, SP nr 7 Głogów i SP Kotla. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Kotli wywalczyła III miejsce w powiecie głogowskim. Skład drużyny: Kurosz Julia, Hajzler Magdalena, Wierzbicka Malwina, Cielica Katarzyna, Boczkowska Patrycja, Błońska Patrycja, Osińska Aleksandra, Pazdej Klaudia, Foterek Gabriela, Adamczak Sandra, Olszewska Daria, Rojek Patrycja. 

Opiekun drużyny: Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Spotkanie uczniów z p. majorem Wojciechem Teredowskim

18.11.2013 r. z okazji Święta Niepodległości z wizytą w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, na zaproszenie p. Doroty Baranieckiej, w ramach kształtowania edukacji patriotycznej, gościł p. major Wojciech Teredowski ....

Więcej »

Próbny alarm p - pożarowy

Dnia 20 listopada 2013 r. o godz.9.00 na terenie Szkoły Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Kotli odbył się próbny alarm p - pożarowy. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu ....

Więcej »

Święto Niepodległości w SF w Chociemyśli

W piątek 8 listopada 2013r. odbył się w Szkole Filialnej w Chociemyśli uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Młodzi artyści pięknymi wierszami i pieśniami patriotycznymi uczcili odzyskanie przez naszą ojczyznę upragnionej wolności. W apelu uczestniczyła dyrekcja szkoły, rodzice oraz przedszkolaki i uczniowie klas I - III. Za wspaniały występ uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Okolicznościową dekorację wykonała pani Małgorzata Soś i Paulina Mardofel.

Relacja fotograficzna »

„Polska - moja Ojczyzna”

7 listopada 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyła się gala finałowa powiatowego konkursu plastycznego „Polska – Moja Ojczyzna ”, zorganizowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Głogowie ....

Więcej »

KONKURS PLASTYCZNY „ Podróż w głąb ziemi – codzienna praca górnika”

W dniu 7 listopada w Polkowickim Centrum Animacji miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych w ramach konkursu plastycznego „Podróż w głąb ziemi – codzienna praca górnika”, realizowanego w ramach obchodów 40-lecia Zakładów Górniczych ”RUDNA” 1974-2014. Organizatorem konkursu byli: Polkowickie Centrum Animacji oraz Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. Na konkurs nadesłano 2405 prac plastycznych. Wśród laureatów znalazła się nasza uczennica Paulina Różańska, która zajęła 2 miejsce w grupie wiekowej uczniów klas IV – VI. Sedecznie gratulujemy!

Zobacz film na pcatv.pl»

Święto Niepodległości 2013

12 listopada 2013 r. w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel, przygotowany przez p. D. Wojno-Fidzińską i p. M. Stadnicką, z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. ....

Więcej »

Ślubowanie uczniów klas I

29 października 2013 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości ...

Więcej »

Rozgrywki sportowe szkół podstawowych

W październiku rozpoczęły się rozgrywki sportowe o mistrzostwo szkół podstawowych woj. dolnośląskiego w roku szkolnym 2013/2014. Jako pierwsze w turnieju piłki koszykowej 24.10.2013r. wystartowały dziewczęta, zajmując II miejsce w mistrzostwach szkół powiatu głogowskiego. Chłopcy rozegrali turniej 29.10.2013r. i zajęli I miejsce. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa w Przedmościu. Obie drużyny spotkają się z mistrzami szkół głogowskich i walczyć będą o mistrzostwo powiatu głogowskiego. 

Opiekun drużyn: Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej

Dnia 15.10.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej chłopców klas V o puchar dyrektora szkoły. W turnieju udział wzięło 6 ...

Więcej »

Dzień Edukacji Narodowej 2013

14 października 2013r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowany przez nauczycielki: J.Spychałę, I.Wicik i A Marciniak. ...

Więcej »

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

Kolejny raz w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zaplanowano i przeprowadzono akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. Od wielu lat akcja nabrała szerszego zakresu i trwa cały tydzień. ...

Więcej »

MIESZKAŃCY GMINY

Koło Misyjne działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zebrane znicze zapłoną na wielu polskich mogiłach, zniszczonych i zapomnianych, na których nikt po wyjeździe Polaków do Macierzy nie zapalił nigdy żadnej lampki. Będą one symbolem pamięci o zmarłych, tych, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi. Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach od 20 X 2013r. (niedziela- przed każdą Mszą świętą) do 23 X 2013r.(środa – w szkole)

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

Akcja: Na pomoc Bibliotece Publicznej w Sobolewie Kolonii

Dnia 20 września 2013 r. w placówkach naszej gminy – Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli zakończyła się akcja zbiórki książek dla spalonej Biblioteki Publicznej w Sobolewie Kolonii w gminie Firlej. Wspomniana biblioteka spłonęła doszczętnie w pożarze w kwietniu 2013 roku. Była ważnym miejscem dla wszystkich mieszkańców Sobolewa. Poprzez Legnicką Bibliotekę Publiczną przekazano 18 paczek książek. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. 

Opiekunowie akcji nauczyciele poloniści i nauczyciel bibliotekarz

Święto małych misjonarzy

Dnia 29 września 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zrzeszeni w Kole Misyjnym uczestniczyli w I Diecezjalnym Spotkaniu Grup Misyjnych ...

Więcej »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbędzie się 2 września 2013 r. o godzinie 800

Uczeń godny naśladowania - edycja 2013

Dnia 25 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się piątą jubileuszowa gala podsumowująca konkurs „Uczeń godny naśladowania”, którego miano otrzymało 14 uczniów: Wiktor Stodoła, Olena Bałajewicz, Aleksandra Kulesza, Emilia Okrzymowska, Milena Żelazowska, Marcel Szymankiewicz, Bartosz Baszczyk, Krystyna Hyżak, Aleksandra Walenczak, Weronika Sołonynka, Michalina Gniewosz, Angelika Rojek, Klaudia Skalska oraz Zuzanna Hucała. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, a także pamiątkowe medale i statuetki. Ponadto wyróżniono Wiktorię Ryszkę i Aleksandrę Stanek. Konkurs jest pomysłem pana Piotra Kowalskiego – Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Głogowie. Koncepcja programu spotkała się z zainteresowaniem grona pedagogicznego, rodziców i uczniów naszej szkoły. Dziś jest on w Banku Dobrych Pomysłów KG Policji i chętnie przystępują do niego inne placówki oświatowe. Laureatom i ich rodzicom gratulujemy.

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna »

ŚWIĘTO SZTANDARU

18 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Sztandaru. Apel składał się dwóch części. ....

Więcej »

Klub piłkarski w naszej szkole

Dnia 12.06.2013r., w ramach programu Akademia Piłki Nożnej, Szkołę Podstawową w Kotli odwiedzili zawodnicy i działacze klubu piłkarskiego Chrobry Głogów. Spotkanie, na które zaproszono uczniów klas I-IV, odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zawodnicy Chrobrego zaprezentowali dzieciom kilka ćwiczeń z piłkami nożnymi i zachęcali do uprawiania tej dyscypliny sportu. Uczniowie wzięli udział w kilku konkursach piłkarskich za co otrzymali upominki od piłkarzy. Spotkanie było bardzo miłe i liczymy na to, że w przyszłości któryś z naszych uczniów zasili swoją obecnością drużynę Chrobrego Głogów, a klub będzie odwiedzał naszą szkołę w kolejnych latach.

Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Dzień otwarty w naszej szkole

6 czerwca 2013 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Koordynatorami Dnia Otwartego były p. Barbara Borodaj i p. Dorota Wojno-Fidzińska ....

Więcej »

Wyprawka szkolna 2013

Pedagog szkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wnioski do ,,Wyprawki Szkolnej 2013/2014”. ....

Więcej »

Egzamin na kartę rowerową

Dnia 07.06.2013r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w obecności dzielnicowego pana aspiranta Jakuba Walenczaka odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów, którzy ukończyli 10 rok życia. Dwie osoby nie otrzymały minimalnej liczby punktów w teście i nie zaliczyły egzaminu. Pozytywnie egzamin zdało 28 uczniów, którym na uroczystym apelu zostaną wręczone karty rowerowe. 

Skład komisji: Lilla Sobolewska, aspirant Jakub Walenczak

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

Dnia 03.06.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z okazji Dnia Dziecka odbył się dzień sportu szkolnego połączony z Dniem Szkoły bez Przemocy. ....

Więcej »

Apel poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II

Dnia 29 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel upamiętniający rocznicę beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. ....

Więcej »

Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych w SF Chociemyśl przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Protokół z dnia 16.05.2013 »

Powiatowy Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny „Z klasy do kasy”

Dnia 20.05.2013r. w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Głogowie odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny „Z klasy do kasy”dla klas czwartych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie : Weronika Sołonynka, Klaudia Skalska i Wiktoria Foksa. Każda drużyna brała udział w 6 konkurencjach, w ramach których zmagała się z obliczaniem cen za różnego rodzaju produkty, kredytów, planowaniem budżetu, układaniem zdań dotyczących historii pieniędzy. Wcielali się również w rolę dyrektora banku. Jedną z konkurencji było przyniesienie skarbonki wykonanej wcześniej przez zawodników. Nasza drużyna zdobyła IV miejsce. Należą im się wielkie brawa i podziękowania.

Relacja fotograficzna »

Podsumowanie akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 2013

Dnia 17 maja 2013 r. grupa młodzieży z Koła Misyjnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i wolontariusze z Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli wraz z opiekunkami uczestniczyli w uroczystym koncercie podsumowującym akcję Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 2013. Impreza, na wrocławskim Rynku, rozpoczęła się honorową defiladą pocztów sztandarowych szkół, które wzięły udział w akcji, następnie były podziękowania od organizatorów i wielka manifestacja patriotyzmu i przywiązania do tradycji.

Relacja fotograficzna »

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

W związku z obchodami „DNI ZIEMI” - dnia 22.04.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny pod nazwą „RATUJMY ZIEMIĘ”. W konkursie brali udział ....

Więcej »

Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Wędrzynie

19 kwietnia 2013 roku, na zaproszenie dowódcy 15 batalionu Ułanów Poznańskich ppłka Tomasza Borowczyka, uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Doroty Baranieckiej oraz p. Iwony Wicik, mieli zaszczyt uczestniczyć ....

Więcej »

16 Gminne Amatorskie Prezentacje Artystyczne „GAPA 2013”

Kolejny sukces wychowanków p. Doroty Baranieckiej przygotowanych przez nią do organizowanych 18 kwietnia 2013 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli 16. Gminnych Amatorskich Prezentacji Artystycznych....

Więcej »

XI Dolnośląski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Galop 2013” 

13 kwietnia 2013 r. członkowie zespołu tanecznego „Rocky” działającego w naszej szkole pod kierunkiem p. Doroty Baranieckiej mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne w organizowanym we Wrocławiu XI Dolnośląskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Galop 2013”. Podstawowym celem ....

Więcej »

Miesiąc profilaktyki uzależnień

W marcu i kwietniu 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyły się przedsięwzięcia promujące profilaktykę uzależnień. Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli możliwe było ....

Więcej »

Mistrzostwa Rejonu Głogowskiego w piłce nożnej chłopców i dziewcząt

Dnia 16.04.2013r. w Szkole Podstawowej w Serbach odbyły się Mistrzostwa Rejonu Głogowskiego w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 5 szkół z: Białołęki, Serbów, Jaczowa, Przedmościa i Kotli. Walka była bardzo zacięta, zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli okazali się bezkonkurencyjni. W kategorii chłopców i dziewcząt zajęliśmy I miejsce

Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie

Dnia 09.04.2013r. uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli wzięli udział w Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. W turnieju wzięło udział 5 szkół: SP nr 12 Głogów (II zespoły), SP nr 10 Głogów, SP nr 7 Głogów, SP Białołęka, SP Kotla. Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Dnia 08.04.2013r. w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli w składzie: MAKSYMILIAN BACZYŃSKI, MICHALINA GNIEWOSZ I WOJCIECH NOWALIŃSKI zajęła III miejsce. 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

Dnia 10 kwietnia 2013r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Nasi uczniowie na dwóch spotkaniach ....

Więcej »

KONCERT "MUZYCZNE OPOWIEŚCI - BAJKI ROBOTÓW" (08.04.2013)

POWIATOWY KONKURS „CUDOWNY ŚWIAT JULIANA TUWIMA”

Dnia 22 marca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie Dział Dziecięco - Młodzieżowy odbył się III etap konkursu „CUDOWNY ŚWIAT JULIANA TUWIMA” - konkurs recytatorski dla klas I-III pt. „Wierszem malowane – poezja Juliana Tuwima”. ....

Więcej »

Ogólnopolska akcja „Góra grosza”

Otrzymaliśmy podziękowanie od Towarzystwa NASZ DOM za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ....

Witryna internetowa organizatora akcji »

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca 2013r. Samorząd Uczniowski zorganizował powitanie wiosny. Uczniowie klas I-III przygotowali Marzanny i barwnym korowodem przeszli ulicami Kotli. Przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kotli dzieci spaliły własnoręcznie wykonane kukły. W ten sposób okrzykami pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy upragnioną wiosnę. 

Inaczej wiosnę witały klasy IV-VI. Uczniowie tych klas zamienili się rolami z nauczycielami prowadząc za nich lekcje. 

Relacja fotograficzna »

Spotkanie z saperami

Dnia 11 marca 2013r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkanie uczniów z żołnierzami – saperami z Patrolu Rozminowania nr 24 Głogowskiego Garnizonu. Zajęcia poprowadził sierżant Jacek Hajduk wspólnie ....

Więcej »

Finał Powiatowy Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt

5 i 7 marca 2013 r. w Głogowie odbył się Finał Powiatowy Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w obu kategoriach zajęli II miejsce i awansowali do Finału Strefy Legnickiej woj. dolnośląskiego, które odbędą się dnia 14 marca w Polkowicach.

Życzymy powodzenia. 

Skład reprezentacji: JULIA KUROSZ MICHALINA GNIEWOSZ WOJCIECH NOWALIŃSKI SAMUEL KACZOR 

Opiekun drużyny: LILLA SOBOLEWSKA.

IV Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Czytamy Makuszyńskiego”

Dnia 7 marca 2013 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył się drugi etap konkursu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech szkół podstawowych (Rzeczyca, Kotla, Gaworzyce, Bielawy)....

Więcej »

Spotkanie z Panem Antonim Bokiem

Dnia 28 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkanie z Panem Antonim Bokiem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV- VI. Organizatorkami spotkania były: nauczyciel bibliotekarz Henryka Bylebył i nauczyciel wychowawca świetlicy Anna Skiba...

Więcej »

Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym

Dnia 27.02.2013r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym chłopców i dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły …

Więcej »

Podziękowanie

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej i Koła Misyjnego w Kotli za udział w zbiórce zniczy i pomoc w kwestach.

Więcej »

MISTRZOSTWA REJONU CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W PIŁCE SIATKOWEJ

Dnia 21 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej w Białołęce odbyły się mistrzostwa rejonu chłopców i dziewcząt w piłce siatkowej. W turnieju wzięło udział 5 zespołów ze szkół podstawowych w: Białołęce, Serbach, Wilkowie, Jaczowie i Kotli. …

Więcej »

Podziękowanie

Podziękowanie za wsparcie akcji Świąteczne Dary na Kresy.

Więcej »

Tu mieszka bajeczka

W dniach 14-18 stycznia 2013 r. w bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z bajką. W tym roku szkolnym najpiękniejsze bajki Kornela Makuszyńskiego czytali: …

Więcej »

Baśń o rybaku i złotej rybce

Dnia 13.12.2012r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się przedstawienie przygotowane przez Teatr Humoru ,,Igraszka” z Wałbrzycha …

Więcej »

GMINNA INTEGRACYJNA ZABAWA MIKOŁAJKOWA

Jak co roku, najmłodsi z całej gminy niecierpliwie wyczekiwali przybycia ukochanego Mikołaja. 6 grudnia już od rana niemal cała dziatwa spotkała się na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli licząc na fantastyczne przeżycia …

Więcej »

Sprawozdanie z obchodów ROKU JANUSZA KORCZAKA

We wrześniu 2012 r. zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli opracował szereg działań w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą Rok Janusza Korczaka, mających na celu przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka w związku z 70-tą rocznicą śmierci. …

Relacja fotograficzna »

Sukcesy naszych sportowców

Chłopcy i dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli rozpoczęli zmagania sportowe w roku szkolnym 2012/2013. Dnia 22 listopada chłopcy i 13 grudnia dziewczęta zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z siedmiu szkół rejonu głogowskiego w rozgrywkach piłki koszykowej, które odbyły się w Przedmościu. Chłopcy zajęli II miejsce, a dziewczęta I miejsce. Obie drużyny będą reprezentowały nasz rejon w Mistrzostwach Powiatu Głogowskiego w Piłce Koszykowej.

Relacja fotograficzna »

Rozstrzygnięto biblioteczny konkurs plastyczny

W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych w październiku 2012r. ogłoszono kolejną edycję bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas IV - VI pt. „Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o chlebie” …

Więcej »

Podaruj znicze na Kresy

Koło Misyjne przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną „Podaruj znicz na Kresy”. Zapłoną one 1 listopada na kresowych polskich cmentarzach jako symbol pamięci o Polakach, którzy tam pozostali. …

Relacja fotograficzna »

Akademia Melomana

W dniu 15.10.2012 r. kolejny raz witaliśmy w naszych progach muzyków Lubuskiego Biura Koncertowego. W tym roku szkolnym artyści przywitali nas radosnym spektaklem „Akademia Pana Kleksa”. Coroczne cykle koncertów zapoznają dzieci z instrumentami muzycznymi oraz przybliżają różne gatunki muzyczne.

„Zielona Szkoła” w Mrzeżynie

Na „Zieloną Szkołę” do ośrodka wczasowego „Perła” w Mrzeżynie wyjechało 39 dzieci pod opieką trzech opiekunów i kierownika. Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom realizowanego przez KGHM … Więcej »

Konkurs „Przysłowia mądrością narodu"

Zapraszamy uczniów klas IV - VI do wzięcia udziału w bibliotecznym konkursie plastycznym pt. „Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o chlebie”   … Więcej »

Spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego

W ramach edukacji patriotycznej, na prośbę p. D. Baranieckiej, 10.09.2012 r. do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli przybyli przedstawiciele wojsk lądowych: major Wojciech Teredowski z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz weteran i kombatant wojny w Afganistanie, chorąży Robert Kuzajewski … Więcej »

„Sieciaki na wakacjach”

24 sierpnia 2012 r., w godz. 12-15, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, odbył się tzw. piknik dla dzieci będący elementem ogólnopolskiej akcji „Sieciaki na wakacjach” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. Akcja „Sieciaki na wakacjach” organizowana jest od 2006 roku. Sieciakowe pikniki odbywają się latem w wielu miejscowościach. W tym roku dołączyła również Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. … Więcej »

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w poniedziałek 03.09.2012 r. o godzinie 9:00.

Dzień Dziecka na sportowo

Dnia 01.06.2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli na sportowo obchodzili Dzień Dziecka. Wszystkie konkurencje przebiegały pod hasłem „KIBICUJEMY POLSKIEJ REPREZENTACJI- ROZGRZEWKA PRZED EURO 2012”. … Więcej »

„ Z MITOLOGIĄ NA TY”

Dnia 25 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli po raz kolejny zorganizowany został V Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Mitologii Greckiej pod hasłem „ Z MITOLOGIĄ NA TY” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kotla- pana Łukasza Horbatowskiego. … Więcej »

nasze tradycje

Ślubowanie klas pierwszych

29 października 2013 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki w  … Więcej »

Święto sztandaru

18 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Sztandaru..... Więcej »

Dzień otwarty

6 czerwca 2013 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych i czwartych  … Więcej »

Wydarzenia

UCZEŃ GODNY NAŚLADOWANIA

Dnia 25.06.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczysta gala podsumowująca … Więcej »

Dzień Szkoły bez Przemocy

Dnia 03.06.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z okazji Dnia Dziecka . … Więcej »

Nadanie Imienia

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców,  … Więcej »