Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


Aktualności

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

26.04.2017 r. w Zespole Szkół Samochodowo- Budowlanych w Głogowie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w składzie: Małgorzata Olszak, Żaneta Kalińska, Wiktor Stodoła i Dawid Wiciak zajęli I miejsce, pokonując pozostałe szkoły podstawowe z powiatu głogowskiego. Na 24 uczestników konkursu nasza uczennica Małgorzata Olszak okazała się bezkonkurencyjna i zajęła również I miejsce indywidualnie. Zwycięzcy otrzymali puchar, medale i nagrody rzeczowe. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Drużynę do konkursu przygotowały: Lilla Sobolewska, Małgorzata Bassarab i Aneta Łukasik.

Relacja fotograficzna»

Rejonowy Konkurs Recytatorski

We wtorek, 25 kwietnia 2017 r., w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Rejonowy Konkursu Recytatorski dla klas I-III „Maluchy lubią wiersze”. W konkursie wzięli udział najmłodsi artyści m.in. z Legnicy, Lubina, Ścinawy Chojnowa i Chocianowa. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy I „b”, Nadia Kacprzyk. Wielka trema, która towarzyszyła recytatorom zmobilizowała młodych artystów do wspaniałych występów, co sprawiło, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Nadia doskonale zaprezentowała wiersz Doroty Gellner „Śniadanko baranka”. Ujęła jurorów i publiczność znajomością utworu, sceniczną swobodą i niepowtarzalną interpretacją utworu. Za swój występ otrzymała II nagrodę.. Młodziutkiej artystce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WIELKANOCNE ZABAWY W SF CHOCIEMYŚL

Dnia 12.04.2017 roku w Szkole Filialnej w Chociemyśli zorganizowano zajęcia związane z Wielkanocną. W tym samym dniu II c miała rozstrzygnięcie swojego klasowego konkursu plastycznego „Krajobraz za moim oknem”. 

Uczniowie zajęli następujące miejsca: 

I miejsce- Marcel Zalewski 

II miejsce- Martyna Przybylska 

III miejsce- Lena Jęczmień 

Wyróżnieni: Anna Seremak, Sara Sznigir, Jakub Kopeć. Po zajęciach dydaktycznych zorganizowano „polowanie na jajka”. Na terenie szkoły schowano czekoladowe pisanki. Klasy II c i III c z zapałem oddały się poszukiwaniom ukrytych skarbów.

Katarzyna Bartczak 

Paulina Ciunajcius

Relacja fotograficzna»

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZYM „CZYTAMY MAKUSZYŃSKIEGO!”

W marcu 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się szkolny etap Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Czytamy Makuszyńskiego”. Konkurs skierowany był do dwóch grup wiekowych i dotyczył znajomości treści utworów Kornela Makuszyńskiego:

- w klasach II-III „Legendy krakowskie”, 

- w klasach IV-VI „Złamany miecz”. 

Jury wyłoniło po jednym kandydacie do etapu międzyszkolnego:

- w klasach II-III: Marię Jóźwiak (IIc, opiekun pani K. Bartczak) 

- w klasach IV-VI: Paulinę Dziurdziak (IVb, opiekun pani B. Gela-Rutkowska) 

W dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył się drugi etap konkursu. Uczniowie odpowiadali pisemnie na pytania dotyczące znajomości wskazanej lektury. 

Nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca: 

• w kategorii klas IV-VI I miejsce – Paulina Dziurdziak 

• w kategorii klas II-III II miejsce – Maria Jóźwiak 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy. Gratulujemy! 

Opiekunowie: 

p. K. Bartaczak 

p. H. Bylebył 

p. A. Szermer 

p. D. Wojno-Fidzińska 

p. B. Gela - Rutkowska

Relacja fotograficzna»

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI

30 marca 2017 r. po raz dwunasty zorganizowano Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Koordynatorem Dnia Otwartego była p. Dorota Wojno-Fidzińska, a w organizację przedsięwzięcia włączyli się wszyscy pracownicy i uczniowie naszej szkoły. Z oferty skorzystało 22 przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Kotli wraz z opiekunami oraz 5 sześciolatków z innych przedszkoli. Łącznie przybyło 27 przyszłych uczniów oraz 6 opiekunów. Kandydaci na uczniów naszej szkoły zwiedzali pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz uczestniczyli w otwartych zajęciach dydaktycznych, przygotowanych przez nauczycieli SP Kotla. Mieli także okazję porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami, koleżankami i kolegami – uczniami klas I-VI. Przygotowano również poczęstunek dla miłych gości. Uczestnicy Dnia Otwartego obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący najciekawsze i najważniejsze wydarzenia szkolne, a na pożegnanie wszyscy otrzymali prospekty zawierające ofertę edukacyjną szkoły. Podczas rozmowy podsumowującej udział dzieci w Dniu Otwartym, okazało się, że chociaż 7 uczestników wyraziło początkowo obawy przed podjęciem nauki w szkole, to na zakończenie spotkania wszyscy wykazali pełną gotowość do zdobywania wiedzy w murach naszej szkoły nawet od dziś. Brawo! Cała społeczność szkolna z niecierpliwością oczekuje na nowe koleżanki i kolegów w klasach pierwszych w nowym roku szkolnym.

Relacja fotograficzna»

II Powiatowy Festiwal Bajek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 7 marca w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbył się II Powiatowy Festiwal Bajek. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentował zespół teatralny „Koma” pod kierunkiem pani Aliny Szermer i pani Małgorzaty Bassarab. Na scenie zaprezentowały się również grupy teatralne ze szkół: SP 12, SP3 i SP10. Zadaniem uczestników Festiwalu było pokazanie inscenizacji tematycznie związanych z bajką. 

Występy dostarczyły widzom wielu doznań estetycznych i emocjonalnych. Wszystkie grupy teatralne otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Relacja fotograficzna»

CZYTAMY MAKUSZYŃSKIEGO

27 marca 2017 r. w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się I etap międzyszkolnego konkursu czytelniczego CZYTAMY MAKUSZYŃSKIEGO pt. „Legendy krakowskie”. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów klas drugich i trzecich Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli. Zadaniem uczestników było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące treści legend „O wawelskim smoku” i „Wanda leży w naszej ziemi” pióra Kornela Makuszyńskiego. Wszyscy uczniowie wykazali się dobrą znajomością lektur. 

Wśród nich troje zajęło najwyższe miejsca:

I miejsce – Maria Jóźwiak z klasy 2 c 

II miejsce - Zofia Chodacka z klasy 2 a

III miejsce – Fabian Krzymiński z klasy III b 

Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział lub zajęte miejsce oraz pamiątkowe zakładki – plany lekcji. Zwyciężczyni konkursu Maria Jóźwiak zakwalifikowała się do II etapu , który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy. Gratulujemy! 

Organizatorzy :

Henryka Bylebył – nauczyciel bibliotekarz 

Dorota Wojno-Fidzińska - nauczyciel

Wybory Miss i Mistera szkoły

23 marca w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wyborach Miss i Mistera szkoły. W konkurencji wzięło udział 10 dziewcząt oraz 10 chłopców. Kandydaci musieli spełnić wiele wymagań. Pierwsza konkurencją była autoprezentacja w stroju codziennym. Następną konkurencją był udział w zabawie sprawnościowej. Trzecim etap stanowił pokaz w stroju wieczorowym. Kandydaci musieli także zaprezentować się w tańcu. Ostatnią konkurencją była znajomość przysłów polskich oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu. 

Po przeliczeniu głosów jury ogłosiło wyniki:

III Wicemiss została Vanessa Romatowska

II Wicemiss została Olena Bałajewicz 

I Wicemiss została Milena Kwiatkowska 

Miss Publiczności została Milena Kwiatkowska

Miss szkoły została Aleksandra Surma 

III Wicemisterem został Kacper Ziniawko

II Wicemisterem został Bartosz Gajdamowicz 

I Wicemisterem został Alan Wysocki

Misterem  Publiczności został Kacper Ziniawko

Misterem szkoły został Maciej Gniewosz 

Wszyscy bawili się świetnie i takie powitanie wiosny pozostanie długo w pamięci zarówno u uczestników jak i u widzów .

Organizatorzy wyborów: 

Samorząd  Uczniowski

Relacja fotograficzna»

Konkurs ,,Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 22 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kotli odbyły się eliminacje gminne konkursu ,,Młodzież zapobiega pożarom”, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło ośmioro uczniów szkoły, zadaniem których było wypełnienie testu składającego się z 20 pytań zamkniętych. Jury po dokonaniu oceny prac pisemnych, wyłoniło trzech zwycięzców, którymi zostali:

1. Karolina Stanek I miejsce 

2. Julia Urbańczyk II miejsce 

3. Jakub Woźniak III miejsce 

Nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu wręczyli pan wójt Łukasz Horbatowski oraz pan Marian Porębski Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Laureaci pierwszego i drugiego miejsca, Karolina Stanek i Julia Urbańczyk reprezentowały Gminę Kotla w eliminacjach powiatowych turnieju, który odbył się 23 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Ewa Kempa

Relacja fotograficzna»

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Filialnej w Chociemyśli

Dnia 21 marca w Szkole Filialnej w Chociemyśli odbyło się przywitanie wiosny. Klasy II c, III c wraz z oddziałem przedszkolnym przeszły barwnym i głośnym pochodem przez Chociemyśl. Przy ognisku spłonęły własnoręcznie zrobione przez dzieci marzanny. Pochód wiosenny zakończył się wspólnym śpiewaniem piosenki „ Wiosna wiosenka”. Na dzieci czekały również wcześniej upieczone kiełbaski

Relacja fotograficzna»

I Dzień Wiosny"

21 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w wesoły i przyjemny sposób przywitali wiosnę. Klasy I-III przygotowały Marzanny. W kolorowym pochodzie dzieci przeszły ulicami Kotli. Uczniowie po przejściu na gminne boisko mieli przygotowane i zabezpieczone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kotli ognisko. Dzieci z wesołymi okrzykami żegnały zimę i witały wiosnę. Kolorowe Marzanny zostały spalone i w ten sposób zakończyliśmy panowanie zimy. 

Opiekunowie SU 

M. Bassarab

M.Włodarska

Relacja fotograficzna»

Minisiatkówka chłopców "3"

21.03.2017r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli była gospodarzem półfinału województwa dolnośląskiego w minisiatkówce chłopców "3" . W rozgrywka wzięły udział najlepsze szkoły podstawowe strefy legnickiej: SP 8 Lubin , SP 19 Legnica, SP 1 Złotoryja i SP Kotla. Chłopcy z Kotli dzielnie walczyli na parkiecie zajmując ostatecznie IV miejsce. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr.8 z Lubina i to ona reprezentować będzie strefę legnicką w finale rozgrywek. Dziękujemy naszym chłopakom za walkę i osiągnięcie bardzo wysokiej ostatecznej lokaty.Skład drużyny: Kacper Łagodzki, Nikolas Żelazowski, Oskar Kopeć, Szymon Jankowski, Oskar Młynarczyk, Karol Osikowski, Gracjan Bukała. Opiekunem drużyny jest Lilla Sobolewska.

Relacja fotograficzna»

Bajki Charlesa Perrault

Dnia 17 marca 2017r. dzieci z klasy II d i III a pojechały do MOK-U w Głogowie na spektakl teatralny pt.: „Bajki Charlesa Perrault” . Dzieci przeniosły się w krainy trzech baśni jednocześnie – Czerwonego Kapturka, Tomcia z Siedmiomilowych butów i Oślej skórki . Sztuka wywoływała całe spektrum emocji. Na koniec ,jak to w bajkach Pana Perrault bywa aktorzy zwrócili uwagę na morał : Nie wolno zbaczać z głównej drogi ,rozmawiać z nieznajomymi i że zawsze trzeba słuchać poleceń rodziców

Opiekunowie: 

Dorota Baraniecka 

Urszula Gniewosz

DZIECI KOCHAJĄ KOTY

10 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Kocie przysłowia” Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli wykonali 18 prac plastycznych z przysłowiem dotyczącym kotów oraz przekazali karmy dla kotów z głogowskiego schroniska dla zwierząt. Wśród laureatów wyróżnione zostały nasze uczennice : 

• w kategorii klas I- III uczennica klasy II a Julia Dwornicka zajęła I MIEJSCE 

• w kategorii klas IV – VI uczennica klasy IV b Gabriela Nadolska zajęła III MIEJSCE 

Gratulujemy laureatom, doceniamy hojność i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu i dziękujemy za ogromne serce okazane porzuconym kotkom. 

Organizatorzy konkursu w szkole: 

nauczyciel bibliotekarz wychowawcy i nauczyciele klas I – VI

Relacja fotograficzna»

III Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

W środę, 8 marca 2017 r., odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego przeprowadzony pod patronatem Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. W III etapie konkursu uczestniczyło 18 uczniów z 12 szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. Celem konkursu było rozbudzanie zamiłowania do czytania poezji wśród uczniów klas młodszych, wspieranie uzdolnień, propagowanie poezji twórców literatury dziecięcej. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kotli reprezentowały dwie uczennice: Nadia Kacprzyk – ucz. kl. I b, przygotowana przez p. Ludmiłę Woźniak oraz Nikola Wójcik - ucz. kl. II b, przygotowana przez p. Iwonę Rutkowską. Poziom umiejętności recytatorskich dzieci był bardzo wysoki. Uczniowie z wielkim kunsztem i zaangażowaniem zaprezentowali wiersze najwybitniejszych polskich poetów Piękne dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał laureatom i uczestnikom konkursu Wicestarosta Głogowski, pan Wojciech Borecki. Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom wspaniałych występów!!! 

Koordynatorzy konkursu: 

I. Rutkowska i D. Baraniecka

Relacja fotograficzna»

KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE

Młodzież z Koła Misyjnego wraz z opiekunami zwracają się z prośbą o przyłączenie się do akcji organizowanej przez Referat Misyjny Księży Werbistów w Pieniężnie pod hasłem „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”. Ostemplowane znaczki należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem ( tak aby znaczek nie został uszkodzony) i dostarczyć do szkoły. (P. Ela Baczyńska lub P.Henia Bylebył). Akcja trwa do 31 marca 2017r. Uzyskane fundusze z ich sprzedaży pomagają dzieciom w krajach misyjnych.

Minisiatkówka

W poniedziałek 06.03.2017r. chłopcy ze Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali powiat głogowski w 1/4 finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej ( trójki). Organizatorem turnieju był Szkolny Związek Sportowy w Górze. Zawodnicy z Kotli pokonali drożynę SP 3 z Góry i SP z Chocianowa, przegrali po zaciętej walce z SP 8 z Lubina zajmując ostatecznie drugie miejsce, które dało im awans do półfinału wojewódzkiego. Gospodarzem półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się 21.03.2017r. będzie Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Skład drużyny: Oskar Kopeć, Nikolas Żelazowski, Kacper Łagodzki, Gracjan Bukała, Karol Osikowski, Oskar Młynarczyk, Igor Gomułka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem drużyny jest Lilla Sobolewska.

Relacja fotograficzna»

Mistrzostwa powiatu

 

W środę 01.03.2017r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli rywalizowali z SP6 i SP10- najlepszymi szkołami z Głogowa o tytuł Mistrza Powiatu Głogowskiego w Piłce Siatkowej Chłopców ( kategoria trójki). Turniej odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie. Chłopcy z Kotli pokonali mistrza i wicemistrza miasta, zajmując pierwsze miejsce w powiecie. Uczniowie naszej szkoły reprezentować będą powiat głogowski w dalszym etapie rozgrywek. Opiekunem drużyny jest Lilla Sobolewska. Życzymy powodzenia !!!

WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI

Dnia 10 lutego klasy II c i III c wraz z wychowawcami wybrały się do Zielonej Góry na wycieczkę. Od rana zwiedzali Centrum Nauki Keplera, które składa się z Planetarium i Centrum Przyrodniczego. Dzieci podziwiały wystawy i oglądały multimedialne projekcje. Około południa, po edukacyjnej części wycieczki, uczniowie udali się do „Krainy Słodkości”, gdzie mogli zobaczyć jak powstają cukierki i lizaki, a także kupić sobie słodkie pamiątki. Ten wyjazd na pewno pozostanie dla uczniów miłym wspomnieniem.

Katarzyna Bartczak 

Paulina Ciunajcius

Małgorzata Soś

Relacja fotograficzna»

wyjazd na lodowisko w Głogowie

Dnia 9 lutego 2017 roku odbyła się wycieczka na lodowisko w Głogowie. W wyjeździe wzięli udział klasy IV a i IV b oraz kilkoro uczniów z klas piątych i drugich. Po przybyciu na miejsce, wszystkie dzieci wypożyczyły łyżwy i weszły na płytę lodowiska. Wtedy zaczęła się świetna zabawa. Na początku wszyscy jeździli ostrożnie i rozważnie. Potem zrobiło się wesoło, gdyż jazda nabierała tempa i wtedy zaczęły się upadki i "wywrotki". Po udanej zabawie, dzieci udały się do Mc Donald's na ciepły posiłek. 

Kierownik wycieczki: L. Sobolewska 

Opiekunowie: 

M. Kawałkowska 

E. Baczyńska

K. Nomejko

Relacja fotograficzna»

Dzień Babci I Dziadka w SF w Chociemyśli

Dnia 09.02.2017roku uczniowie klasy II c i III c wraz z wychowawcami przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Występy odbyły się w Szkole Filialnej w Chociemyśli. Uczniowie przygotowali część artystyczną, podczas której prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Dwie uczennice z klasy drugiej zagrały dla zaproszonych gości na swych instrumentach (skrzypce i gitara) utwór „Sto lat”. Na koniec występów wnuczęta wręczyły swoim gościom własnoręcznie przygotowane prezenty. Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za przybycie na uroczystość! 

Katarzyna Bartczak 

Paulina Ciunajcius

Relacja fotograficzna»

II Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

1 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbył się II Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III. W konkursie wzięli udział laureaci I Etapu Konkursu Recytatorskiego z 10 szkół powiatu głogowskiego i powiatu polkowickiego. W rywalizacji międzyszkolnej uczniowie przygotowali do recytacji po dwa utwory z zakresu poezji dziecięcej. 

Naszą szkołę reprezentowały: 

- Nadia Kacprzyk - kl. I b 

- Nikola Wójcik - kl. II b 

- Angelika Gniewosz - kl. III b 

Jurorzy, przy ocenie recytatorów, zwracali baczną uwagę na odpowiedni dobór repertuaru do osobowości dziecka, zrozumienie tekstu poetyckiego, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

I jak rokrocznie nasi szkolni recytatorzy znów wykazali się wysokim kunsztem recytatorskim, w wyniku czego Nadia Kacprzyk, przygotowana przez p. Ludmiłę Woźniak, zajęła II miejsce w kategorii klas pierwszych, a Nikola Wójcik, przygotowana przez p. Iwonę Rutkowską – III miejsce w kategorii klas drugich. Obie dziewczynki otrzymały atrakcyjne nagrody w postaci interesujących gier oraz piękne dyplomy i zakwalifikowały się do III Etapu Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 8 marca 2017 r. w Głogowie. Serdecznie gratulujemy! 

Koordynatorzy konkursu: 

I. Rutkowska 

D. Baraniecka

Relacja fotograficzna»

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 6 lutego 2017r. uczniowie klasy I b i II d Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli na sali widowiskowej GOKiS zaprezentowali część artystyczną z okazji Święta Babci i Dziadka. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie części artystycznej w wykonaniu wnucząt. Podczas występu na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie . Artyści zaprezentowali program artystyczny, a na zakończenie wręczyli prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Goście ze wzruszeniem i łezką w oku podziękowali brawami za występ. 

Organizatorzy:

Wychowawczyni klasy I b Ludmiła Woźniak 

Wychowawczyni klasy II d Urszula Gniewosz

Relacja fotograficzna»

W szkole czytano baśnie

W dniach 16-20 stycznia 2017r. uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczyli w imprezie czytelniczej pod wspólnym tytułem "Tu mieszka bajeczka". Tegoroczna impreza nosiła tytuł „ W zaczarowanym świecie baśni Jakuba i Wilhelma Grimmów” .... Więcej »

Relacja fotograficzna»

I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

23 stycznia 2017r. odbył się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kotli I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III, którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie Celem konkursu było rozbudzenie zamiłowania do czytania poezji dziecięcej wśród uczniów, wspieranie uzdolnień. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas I-III. 

Po przepięknej recytacji uczniów wyłoniono następujących zwycięzców: 

• Nadia Kacprzyk- klasa I b 

• Nikola Wójcik- klasa II b 

• Angelika Gniewosz- klasa III b 

Nagrody dla zwycięzców ufundowała dyrekcja szkoły. Wyłonieni uczniowie wezmą udział w II etapie powiatowego Konkursu Recytatorskiego.

Koordynatorzy konkursu:

I. Rutkowska i D. Baraniecka

Relacja fotograficzna»

Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej HANDBALL LAND

Dnia 31.01.2017r Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkonym w Kotli była gospodarzem Turnieju Małej Ligi Piłki Ręcznej HANDBALL LAND pod patronatem wójta gminy Kotla. W turnieju udział wzięło osiem szkół podstawowych z powiatu głogowskiego: SP Białołęka, SP J erzmanowa, SP Radwanice, SP 10 Głogów, SP 12 Głogów , SP 7 Głogów, SP 2 Głogów, SP Kotla, ogółem około 100 uczniów klas piątych i czwartych.

Po bardzo zaciętej rywalizacji zwycięstwo odnieśli uczniowie z SP 12 Głogów, drugie miejsce zajęli chłopcy z SP 10 Głogów ,a trzecie SP 7 Głogów . Nasi uczniowie ostatecznie uplasowali się na ósmym miejscu. Puchar FAIR PLAY ufundowany przez dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli otrzymali zawodnicy z Jerzmanowej. 

Najlepszymi zawodnikami drużyny z Kotli wybrani zostali Sebastian Ignacik i Igor Gomułka, którzy otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki. Wszyscy uczestnicy turnieju obdarowani zostali słodkimi upominkami , a zwycięzcy otrzymali puchary. 

Sponsorami turnieju byli: Wójt Gminy Kotla , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli, Dyrektor i Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli.

Organizator turnieju: Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna»

Apel z nagrodami

31 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się apel z udziałem dzielnicowego gminy Kotla mł .asp. Gabriela Japodzińskiego, który przeprowadził pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Kolejnym etapem apelu był podsumowanie konkursów szkolnych, które odbyły się w I semestrze oraz rozdanie nagród laureatom. Ostatnim uroczystym momentem apelu było wręczenie odznak ,,Wzorowy Uczeń ” dla uczniów klas I-III oraz dyplomów dla uczniów klas IV-VI, którzy wyróżniają się w nauce i zachowaniu.

Relacja fotograficzna»

Bal karnawałowy 2017

W dniu 27 stycznia 2017 (piątek) uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli brali udział w balu karnawałowym. Zabawa odbyła się w dwóch grupach. Jako pierwsze bawiły się przedszkolaki oraz uczniowie klas I-II i klasy III c. Grupę drugą stanowili uczniowie klasy IIIa, IIIb oraz uczniowie klas IV-VI. W tym dniu uczniowie przebrali się w bajkowe stroje i wyśmienicie bawili się przy dźwiękach muzyki. W obu grupach wybrano Króla i Królową Balu, którzy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Po zabawie na dzieci czekał słodki poczęstunek.

Relacja fotograficzna»

Dzień Babci i Dziadka

24 stycznia 2017 roku, uczniowie klas I a, II a oraz III b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli postanowili uczcić święto babć i dziadków i przygotowali uroczyste spotkanie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Mali artyści pod okiem swoich wychowawców przedstawili z wielkim zaangażowaniem część artystyczną budząc radość wśród babć i dziadków. Na zakończenie spotkania wnuczęta wręczyły swoim bliskim własnoręcznie wykonane upominki.

Pomoc polskich uczniów rówieśnikom z Ugandy

Na przełomie listopada i grudnia p. Katarzyna Bartczak wyjechała na misję charytatywną do Ugandy. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kotli zaangażował się finansowo w ten wyjazd poprzez zorganizowanie kiermaszu zabawek. Uczniowie i nauczyciele uzbierali pieniądze, które zostały przeznaczone na potrzeby dzieci- sierot w Ugandzie. Nauczycielka kupiła materiały plastyczne (farby i pędzle) za pomocą których wraz z innymi wolontariuszami wykonała malunki na ścianach klas w dwóch szkołach (w Hakatomie i w Ngezi). Kupiono ponad 60 szczoteczek i past do zębów i wręczono je uczniom ze szkoły w Hakatomie. Poprowadzono również prelekcję o tym jak myć zęby. W miejscowości Misandika, gdzie znajduje się szkoła z sierocińcem, zakupiono 10 materaców dla sierot. Resztę pieniędzy przeznaczono na wykonanie 10 biurko-ławek do szkoły w Kijurze. Dzięki temu około 40 dzieci nie będzie już musiało uczyć się, siedząc na ziemi.

Katarzyna Bartczak

Relacja fotograficzna»

Wycieczka do Fabryki Bombek w Lesznie

Już po raz kolejny, w grudniowe popołudnie, uczniowie naszej szkoły zagościli w Fabryce Bombek i Ozdób Choinkowych CELTIC w Lesznie. W świątecznym nastroju, 16.12.2016 r., pod opieką p. D.Baranieckiej i p. U.Gniewosz, dzieci z kl. II d i kl. III a, z zapartym tchem obserwowały magiczny cykl produkcji ozdób choinkowych. Pod kierunkiem specjalisty, na zorganizowanych warsztatach, uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonania kolorowej, świątecznej bombki. Na pamiątkę wizyty w fabryce bombek każde z dzieci dostało piękną bombkę ze swoim imieniem w kształcie pandy lub piłki nożnej, a na koniec, w pamiątkowym sklepie, dzieci dokonały dodatkowych zakupów wspaniałych ozdób choinkowych. Wycieczka na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Kierownik wycieczki – Dorota Baraniecka 

Opiekun – Urszula Gniewosz

Relacja fotograficzna»

Mistrzostwa szkoły podstawowej w tenisie stołowym

W środę 14.12.2016r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kotli odbyły się mistrzostwa szkoły podstawowej w tenisie stołowym. Do rywalizacji przystąpiło 26 chłopców i 12 dziewcząt z klas V-VI. W kategorii dziewcząt I miejsce Nadia Moryń, II miejsce Małgorzata Olszak, III miejsce Santana Paszkowska. W kategorii chłopców I miejsce Marcin Sidorowicz, II miejsce Oskar Soczewko, III miejsce Oskar Kopeć. Po zakończeniu turnieju pani dyrektor Halina Ignacik wręczyła zwycięzcom dyplomy i medale ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce reprezentować będą naszą szkołę na dalszym etapie rozgrywek.

Opiekun uczniów: Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna»

Informacja z bibliotecznego konkursu plastycznego pt. Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o zwierzętach

Rozstrzygnięto biblioteczny konkurs plastyczny pt. „Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o zwierzętach”( dla klas IV – VI), który został ogłoszony w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych. ....

Relacja fotograficzna »

Spotkanie z górnikiem pod hasłem „Skarby ukryte w ziemi”

Dnia 08.12.2016r. w grupie 5/6-latków Szkoły Filialnej w Chociemyśli odbyło się spotkanie z górnikiem pod hasłem „Skarby ukryte w ziemi”. Dzieci z uwagą wysłuchały opowiadania zaproszonego gościa na temat warunków trudnej pracy górników, sposobu wydobycia rudy miedzi, używanych w tym celu maszyn i urządzeń. Poznały również ubiór górników podczas ich pracy i ubiór galowy oraz oznaczenia koloru kasków i piór na czapkach galowych. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały piosenkę „Hej w kopalni” oraz wiersz „Górnik”. Na zakończenie otrzymały od gościa słodycze i pożegnały się z nim tradycyjnym górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”.

Organizator: Alina Purgał

Relacja fotograficzna»

Mikołajki w gminie Kotla

W tym roku, aż do 595 dzieci i młodzieży z gminy Kotla zawitał Święty Mikołaj. To właśnie dla nich zorganizowano Gminną Integracyjną Zabawę Mikołajkową oraz mikołajkowy koncert muzyczny pt. „Podziel się dobrem”. ....

Więcej »

Andrzejki w SP Kotla

30 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole zabawę andrzejkową dla klas i-VI. W tym magicznym dniu, pełnym wróżb i przepowiedni nasi uczniowie mieli okazję do sprawdzenia co ich czeka w przyszłości. Oprócz stoisk z wróżbami obyła się dyskoteka, na której wszyscy doskonale się bawili. 

Opiekunowie SU: 

Małgorzata Bassarab

Małgorzata Włodarska

Relacja fotograficzna»

Andrzejki w grupie 5/6-latków w Szkole Filialnej w Chociemyśli

Dnia 30.11.2016r. dzieci z grupy 5/6-latków szkoły Filialnej w Chociemysli brały udział w Andrzejkowych Wróżbach prowadzonych przez wychowawczynię Alinę Purgał. Dzieci poznały tradycję wróżenia na Świętego Andrzeja w oparciu o opowiadanie "Skąd się wzięła tradycja wróżenia?" Bardzo chętnie uczestniczyły we wróżbach, konkurencjach z balonami i zabawach tanecznych. "Andrzejki" dostarczyły dzieciom wiele radości i wpłynęły na zintegrowanie grupy.

Organizator: Alina Purgał

Relacja fotograficzna»

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Dnia 25 listopada 2016 r.- w Międzynarodowym Dniu Pluszowego Misia - w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników i przyjaciół książki. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z wychowawcami przybyli do biblioteki szkolnej gdzie przypomniano im „O co książka prosi dzieci?”, rozwiązywały także zadania przygotowane przez dziewczęta z Koła Miłośników Książki – wykreślanka literowa, krzyżówka, rebusy. Po wzorowo wykonanych zadaniach wszyscy uczniowie złożyli przyrzeczenie czytelnicze. Dyrektor szkoły Pani Halina Ignacik dokonała pasowania uczniów na przyjaciela książki i czytelnika biblioteki szkolnej. Nowi czytelnicy otrzymali na pamiątkę: imienną zakładkę do książki oraz książeczkę „Album czytelnika” . Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni obejrzeli inscenizację pt. „ W książkowej krainie” przygotowaną przez grupę teatralną KOMA pod kierunkiem Pani Aliny Szermer. 

Organizatorzy: 

Henryka Bylebył 

Alina Szermer

Relacja fotograficzna»

Obchody Dnia Pluszowego Misia w grupie 5/6-latków w Szkole Filialnej w Chociemyśli

Dnia 25.11.2016r. dzieci z grupy 5/6-latków szkoły Filialnej w Chociemyśli obchodziły "Dzień Pluszowego Misia". Dzieci poznały historię powstania obchodów w/w dnia, utrwaliły zasadę poszanowania zabawek - przytulanek. Uczciły głównego bohatera dnia - MISIA poprzez malowanie jego postaci. Podczas zabaw z misiami przy piosenkach. "Pluszowy miś", "Jadą, jadą misie", dzieci miały możliwość wzajemnej integracji. 

Organizator: Alina Purgał

Relacja fotograficzna»

Realizacja tematyki "Zdrowie naszym skarbem" w grupie 5/6-latków w Szkole Filialnej w Chociemyśli

W dniach 21.11.2016r. - 25.11.2016r. realizowana była w grupie 5/6-latków Szkoły Filialnej w Chociemyśli tematyka "Zdrowie naszym skarbem". Podczas wycieczki do sklepu dzieci zakupiły owoce na podwieczorek. Następnego dnia z przyniesionych z domu produktów wykonywały samodzielnie kanapki na śniadanie. W kolejnych dniach wysłuchały pogadanki na temat zdrowego odżywiania podczas spotkania z p. kucharką. Uczestniczyły w spotkaniu z p. pielęgniarką dotyczącym higieny osobistej. Dzięki realizacji w/w tematyki, dzieci wzbogaciły wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie: zdrowego odżywiania, przestrzegania zasad higieny osobistej, odpowiedniej ilości snu, korzystania ze świeżego powietrza oraz odpowiedniego ubioru w zależności od pogody. 

Organizator: Alina Purgał

Relacja fotograficzna»

XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Plastyczny Zagłębia Miedziowego „Uczę się ciebie człowieku…”

17 listopada 2016 r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w XIV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim i Plastycznym Zagłębia Miedziowego „Uczę się ciebie człowieku…”. Tegoroczna edycja poświęcona została poezji Jerzego Lieberta. Wyróżnienia w konkursie recytatorskim otrzymały dwie uczennice z naszej szkoły : Natalia Górska i Wiktoria Ryszka. W konkursie plastycznym II wyróżnienie otrzymała Wiktoria Judasz oraz III wyróżnienie Vanessa Romatowska, obie dziewczynki są uczennicami naszej szkoły. 

Odpowiedzialni: 

Barbara Gela Rutkowska 

Alina Szermer

Akcja "Podaruj zabawkę i piątaka na ugandyjskiego uczniaka"

Dnia 16.11.2016 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kotli zorganizowano akcję "Podaruj zabawkę i piątaka na ugandyjskiego uczniaka". Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali kiermasz zabawek i innych artykułów dziecięcych. Uzbierano 1920 zł. Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na ugandyjskie dzieci/ sieroty. Dziękujemy rodzicom, uczniom i nauczycielom za zaangażowanie! 

Organizator: Katarzyna Bartczak

Relacja fotograficzna»

Święto Niepodległości

10 listopada 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Na apel przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych władz oraz instytucji. Uczniowie klas I-VI, wychowawcy, nauczyciele i goście byli świadkami montażu muzyczno – słownego, za pośrednictwem którego „przenieśli się w czasie” do wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas V-VI pod kierunkiem pani Aliny Szermer oraz Ludmiły Wożniak, dekoracje wykonała pani Małgorzata Bassarab. 11 listopada wybrane fragmenty montażu przedstawiono w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina w Kotli. 

Organizatorzy: 

Małgorzata Bassarab 

Alina Szermer

Relacja fotograficzna»

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Szkole Filialnej w Chociemyśli

W dniu 18.11.2016r. dzieci z grupy 5/6-latków Szkoły Filialnej w Chociemyśli obchodziły Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzieci poznały swoje prawa w oparciu o opowiadanie i plansze edukacyjne. W czasie zabaw integracyjnych miały możliwość uświadomienia sobie praw do zabawy, nauki, przyjaźni, wyrażania emocji i akceptacji. Na znak znajomości swych praw każde dziecko odbiło prawą rękę na okolicznościowej karcie pracy. Przedszkolakom znajomość ich praw przybliżyła wychowawczyni Alina Purgał.

Relacja fotograficzna»

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w SF w Chociemyśli

Uczniowie SF w Chociemyśli oraz Oddziału Przedszkolnego w Chociemyśli z zaangażowaniem obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Przedszkolaki miały zorganizowane zajęcia plastyczne, na których wykonali jeden z symboli narodowych- flagę Polski. 

Uczniowie klasy IIc i IIIc zorganizowali uroczysty apel, na który zaprosili p. dyrektor Barbarę Borodaj. Dzieci miały za zadanie założyć na siebie ubrania w kolorach barw narodowych. Na apelu odśpiewały hymn narodowy i piosenkę „Kocham Cię Polsko”, następnie aktywnie wzięły udział w pogadance na temat genezy i znaczenia obchodzonego święta. Na koniec apelu wykonano pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy trzymając biało czerwone kartki stworzyli wspólnie flagę Polski. Zwieńczeniem dnia było wspólne spożywanie typowo polskiego obiadu. 

Organizator: 

p.Katarzyna Bartczak 

Pomoc: 

p.Małgorzata Soś 

p.Paulina Ciunajcius 

p.Wioletta Dydo 

p.Monika Sosnowska

p.Ela Kaczmarek

Relacja fotograficzna»

Śniadanie Daje Moc

8 listopada 2016 r. w klasach I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli odbyło się wspólne przygotowanie i spożywanie zdrowego śniadania w ramach programu „Śniadanie Daje Moc”. Wszyscy uczniowie przynieśli z domu przygotowane ulubione, zdrowe produkty i na zajęciach lekcyjnych przygotowali wspólnie ze swoimi wychowawcami i rodzicami śniadanie. Gotowe potrawy zostały podzielone na grupy – wyspy: wyspa nabiałowa ( twarożki, płatki z mlekiem, jogurty), wyspa owocowo-warzywna ( w której dominowały sałatki, a wśród nich owocowe szaszłyki i koreczki), wyspa kanapkowa ( na której znalazły się różnego rodzaju kanapki). Po omówieniu wartości odżywczych poszczególnych potraw, dzieci usiadły do wspólnego śniadania i częstowały się wzajemnie przygotowanymi specjałami. Podczas przerwy uczniowie klas I-III zapraszali innych uczniów i nauczycieli oraz dyrekcję szkoły do skosztowania zdrowych kanapek. Śniadanie przebiegło w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Wszyscy rodzice bardzo zaangażowali się w przeprowadzenie zajęć. Co ważne- dzieci uczyły się przy tym zasad odpowiedniego posługiwania się narzędziami kuchennymi, higieny zdrowia oraz otoczenia. Taka ogólnopolska akcja- DZIEŃ ŚNIADANIE DAJE MOC, to było bardzo integrujące, pouczające wspólne doświadczenie.

Koordynator programu- Iwona Rutkowska

Relacja fotograficzna»

V POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY „SAMOUCZEK”

04 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Samouczek”. Celem konkursu było wdrażanie do wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy, a także rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kotli reprezentowała drużyna w składzie: Małgorzata Olszak z kl. V a, Wiktor Stodoła z kl. V a i Katarzyna Szuszkiewicz z kl. VI a. 

Zadania konkursowe były podzielone na części; 

I część - drużynowa 

II część – indywidualna .

Udział w konkursie brało 13 szkół powiatu głogowskiego. O zwycięstwie decydowała suma wszystkich punktów dotycząca obu części. Drużyna naszej szkoły zajęła trzecie miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe. 

Opiekun drużyny Teresa Bagińska

MIESZKAŃCY GMINY

Zbliża się 1 listopada - dzień pamięci o zmarłych. Wielu mieszkańców naszego regionu mogiły swoich bliskich pozostawiło na Kresach Wschodnich. Opuszczone i zaniedbane czekają na naszą pamięć. Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy uczniów, ich rodziców o podarowanie symbolicznej lampki. Zapłoną one na wielkich, narodowych nekropoliach w Wilnie i we Lwowie, oraz na polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki. Znicze zbierane będą przy kościołach na terenie naszej gminy 22 i 23 października (przed każdą Mszą św.) oraz w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli od 20 do 26 października 2016r. 

Opiekunowie Kół Misyjnych

Święto Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2016 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji DEN. Uroczystość przebiegała w bardzo wesołej atmosferze, ponieważ organizatorzy przygotowali atrakcyjne niespodzianki dla nauczycieli. Wójt Gminy Kotla, nauczyciele i wychowawcy zostali zaproszeni w wyimaginowaną podróż w krainy nieznane i w sposób humorystyczny podejmowali różnego typu wyzwania. 

Nauczyciele zostali wyróżnieni odznaczeniem " Nauczyciel z Klasą". Na zakończenie spotkania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili wyniki głosowania na nauczycieli: 

- Nauczyciel Stylu 

- Nauczyciel Poczucia Humoru 

- Nauczyciel Dyscypliny 

- Nauczyciel Sprawiedliwości 

- Nauczyciel Cierpliwości.

Relacja fotograficzna»

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW


Dnia 28 października 2016 roku o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli rodzice, uczniowie, zaproszeni goście i nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Najważniejszym jednak punktem było ślubowanie, podczas którego uczniowie przyrzekali strzec godności szkoły oraz honoru jej uczniów. Po złożeniu ślubowania Dyrektor zespołu pani Halina Ignacik dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Tradycyjnie już, przedstawiciele klas pierwszych złożyli swoje podpisy w kronice szkoły. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Po zakończonej części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z tremą. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Na końcu były życzenia i prezenty, które pierwszoklasiści otrzymali od rodziców i starszych kolegów. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Wychowawcy klas pierwszych:

Ludmiła Woźniak 

Ida Gniewosz

Święto Edukacji Narodowej w Szkole Filialnej w Chociemyśli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października dzieci z grupy 3-4 latków, grupy 5-6 latków oraz uczniowie klasy II zaprezentowały część artystyczną dla pracowników Szkoły Filialnej w Chociemyśli. Uczniowie w sposób uroczysty recytowali wiersze okolicznościowe i śpiewali piosenki. Na koniec występów zaproszeni goście wysłuchali tradycyjnego „100 lat" śpiewanego dla nich przez dzieci. Przedstawiciele grup wręczyli pracownikom Szkoły Filialnej kwiaty i złożyli życzenia. Była to bardzo miła uroczystość zarówno do dzieci przedszkolnych, uczniów i pracowników.

Relacja fotograficzna»

"Fabryka Talentów"

Dnia 03.10.2016 r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkania z piłkarzem Gracjanem Horoszkiewiczem i członkami szkółki piłkarskiej „Fabryka Talentów". Drużyna piłkarska z Gaworzyc zaprezentowała uczniom swoje sportowe umiejętności. Przeprowadzono również kilka konkurencji sportowych, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Sportowym zmaganiom, towarzyszył radosny doping zgromadzonej na sali widowni. Na zakończenie spotkania poinformowano uczniów o możliwości zapisywania się do ,,Fabryki talentów", która daje szansę na trening w nowych standardach szkoleniowych.

Relacja fotograficzna»

Akcja charytatywna : Kup pan szczotkę! Dzieci z Afryki też chcą myć zęby.

Koło Misyjne zaprasza do akcji charytatywnej Kup pan szczotkę! Dzieci z Afryki też chcą myć zęby dla Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, w którą włączyła się nasza szkoła. Akcja ta to odpowiedź na prośby misjonarzy, którzy w prowadzonych przez siebie szkołach uczą dzieci mycia zębów. Prosimy o dostarczenie szczoteczek i past do zębów do biblioteki szkolnej do 20 października 2016 r.

SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2016

W dniach 26 - 30 września 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli zaplanowano tradycyjną akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. ....

Więcej »

„Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o zwierzętach”

Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym ....

Więcej »

Harmonogram przekazania podręczników rodzicom uczniów

Klasa I a -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 10.30 - sala 26

Klasa  I b - 05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 12.25 do 14.05 - sala  25

Klasa II b -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 13.20
Klasa II d -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 11.30 - 12.30 sala  9
Klasa III a -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 9.30 - 11.00
Klasa III b -  06.09.2016 r. (wtorek) godz. 12.10 - sala 109
Klasa IV a -  01.09.2016 r. (czwartek) godz. 11.00 - 12.00  i 05.09.2016  r. godz. 8.30 - 9.30 w sali  gimnastycznej
Klasa IV b -  02.09.2016 r. (piątek) 4 i 6 godzina  lekcyjna sala 27
Klasa V a -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 12.00 - sala 106
Klasa V b -  05.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 12.15  - sala  104

REGULAMIN wypożyczania i korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli oraz uczniów klas II - III SF w Chociemśli odbędzie się 1 września (czwartek} 2016 r. o godzinie 830  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kotli. Masza św. dla uczniów godz. 745. Spotkanie z wychowawcami w klasach godz. 900. Odjazdy  930.

Przedszkole oraz oddziały przedszkolne w tym dniu pracują zgodnie ze swoimi  godzinami pracy. 

Przekazanie podręczników rodzicom odbędzzie się w pierwszym tygodniu nauki. Harmonogram  dostępny będzie na  stronie w dniu  30. 08. 2016 r.

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika i przyjaciela książki - rok szkolny 2015/2016

Dnia 23 maja 2016 r. w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika i przyjaciela książki. Wszyscy przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się w bibliotece. ....

Więcej »

Podsumowanie VII edycji akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

Dnia 20 maja 2016 r. na Rynku we Wrocławiu odbyło się wielkie patriotyczne spotkanie uczniów dolnośląskich szkół, nauczycieli, rodziców, samorządowców – wszystkich ludzi dobrej woli, którzy od 7 lat pomagają ....

Więcej »

11.06.2016 r. - ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, Gimnazjum Gminnego w Kotli oraz RCKiK we Wrocławiu im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza organizuje zbiórkę krwi ....

Więcej »

PODZIĘKOWANIE

Członkowie Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli serdecznie dziękują Panu Łukaszowi Horbatowskiemu za umożliwienie wyjazdu na uroczyste podsumowanie VII edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia ....

Więcej »

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI

19 maja 2016 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Koordynatorem Dnia Otwartego była p. Dorota Wojno-Fidzińska przy współpracy z p. Marzeną Ryszką i p. Kingą Nomejko. Z zaproszenia skorzystało 47 przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Kotli oraz z Oddziału Przedszkolnego w Chociemyśli. Kandydaci na uczniów naszej szkoły zwiedzali pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz uczestniczyli w otwartych zajęciach dydaktycznych, przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli w różnych klasach. Mieli także okazję porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami, koleżankami i kolegami – uczniami klas I-VI. Przygotowano również słodki poczęstunek. Uczestnicy Dnia Otwartego obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący najciekawsze i najważniejsze wydarzenia szkolne, a na pożegnanie wszyscy otrzymali prospekty zawierające ofertę edukacyjną szkoły. Niemal wszyscy kandydaci na uczniów zdecydowanie oznajmili, że nie boją się szkoły i chętnie przyjdą we wrześniu do klasy pierwszej. Taka deklaracja bardzo ucieszyła zarówno koleżanki i kolegów ze starszych klas, jak i całe grono pedagogiczne.

Miesiąc profilaktyki

W kwietniu i maju 2016r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli prowadzone były działania informacyjne i profilaktyczne skierowane do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. ....

Więcej »

Próbny alarm pożarowy

Dnia 16 maja 2016 r. o godz. 9.00 na terenie obiektu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się próbny alarm pożarowy. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów i pracowników umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem oraz przypomnienie zasada postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przemieszczania się na miejsce zbiórki. Akcja ewakuacji przebiegła sprawnie. Osoby znajdujące się na terenie obiektu przemieściły się na miejsce zbiórki. Przejazd wozu bojowego i ubiór strażaków wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów. 

Alarm przeciwpożarowy przeprowadził Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, pan Marian Porębskie, przy współpracy z komendantem OSP w Kotli Krzysztofem Skibą oraz strażakami ochotnikami. Dziękujemy komendantowi i strażakom za pomoc w organizacji alarmu. 

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna»

Uzależnieniom mówimy NIE

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, w ramach realizowanych programów prozdrowotnych, przeprowadzona została akcja profilaktyczna skierowana do uczniów klas starszych. We wtorek, 10 maja 2016 r. w szkole ....

Więcej »

Turniej Rowerowy ,, Przepis na bezpieczny rower".

Dnia 11 maja 2016 r. w PWSZ w Głogowie odbyła się kolejna edycja Turnieju Rowerowego ,, Przepis na bezpieczny rower". Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali uczniowie klas czwartych: Wiktor Stodoła i Żaneta Kalińska. W turnieju udział wzięło 24 uczniów z 12 szkół podstawowych powiatu głogowskiego. Konkurencje odbywały się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym ( jazda na rowerze). Uczeń Wiktor Stodoła odniósł sukces zajmując drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. 

Uczniów do turnieju przygotowały: Małgorzata Bassarab i Lilla Sobolewska.

Relacja fotograficzna»

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowy

W kwietniu 2016 r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W etapie powiatowym reprezentacja Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Kotli w składzie: Aleksandra Walenczak, Natalia Kobiela, Szymon Knap i Damian Wątroba zajęła pierwsze miejsce pokonując 11 szkół podstawowych z powiatu głogowskiego. 

Uczniów do turnieju przygotowały: Lilla Sobolewska, Małgorzata Bassarab i Aneta Łukasik. 

Życzymy sukcesów w kolejnym etapie turnieju.

Konkurs recytatorski- „MALUCHY LUBIĄ WIERSZE”

W dniach 27 - 29 kwietnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 szkół podstawowych, p.n. „Maluchy lubią wiersze”. Impreza zgromadziła ponad 70 uczestników naszego regionu. 

Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali uczniowie, którzy byli zwycięzcami I Etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, tj.: Kornelia Boczkowska z klasy I b - przygotowana przez p. Iwoną Rutkowską, Angelika Gniewosz z klasy II a- przygotowana przez p. Małgorzatę Włodarską i Bartosz Gajdamowicz z klasy III a - przygotowany przez p. Dorotę Baraniecką. Wykonawcy zaprezentowali dowolne utwory dostosowane tematyką do wieku i predyspozycji małego artysty. W trakcie obrad jury zostały przeprowadzone warsztaty - śmiechoterapia oraz opanowanie stresu na scenie - tremoterapia

. I znów brawa dla naszych recytatorów! Cała nasza trójka została przez jury konkursu wyróżniona oraz nagrodzona ciekawymi nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. 

Koordynatorzy: 

Iwona Rutkowska 

Dorota Baraniecka

Relacja fotograficzna»

Jestem radosny i Wy bądźcie radośni

Jestem radosny i Wy bądźcie radośni pod takim hasłem członkowie Koła Misyjnego ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli na uroczystym apelu (28 kwietnia 2016 r.) upamiętnili rocznicę kanonizacji Papieża Świętego Jana Pawła II. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił ludziom piękne i ważne słowa. Są one dla nas jak zadanie, które mamy wypełnić. Są dewizą , jak piękniej, godniej i treściwiej żyć. To testament zostawiony nie tylko nam, lecz także następnym pokoleniom. 

Dzięki takim spotkaniom nasz rodak Święty Jan Paweł II i jego nauka ciągle żyje w naszej pamięci. Apel spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i dostarczył wiele wzruszeń całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom. 

Apel został przygotowany pod kierunkiem: Elżbiety Baczyńskiej, Henryki Bylebył, Anety Marciniak, Ludmiły Woźniak i Małgorzaty Bassarab

Relacja fotograficzna»

Udział Zespołu Tanecznego „Rocky” w XIII Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Tańca Nowoczesnego w Głogowie

16 marca 2016 r. zespół taneczny „Rocky”, przygotowany przez p. Dorotę Baraniecką, miał przyjemność uczestniczyć w XIII Powiatowym Międzyszkolnym Konkursie Tańca Nowoczesnego w Głogowie. ....

Więcej »

POSKROMIENIE NIEZNOŚNEGO SMOKA

W dniu 28 marca 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli- oddział przedszkolny i klasy I- III wzięli udział w przedstawieniu Teatru Inspiracja z Krakowa pt. ,,Poskromienie nieznośnego smoka’’. Było to dynamiczne widowisko z interaktywnym udziałem widzów charakteryzujące się kolorowymi kostiumami, wesołymi piosenkami i efektowną grą aktorów. W bajkowej konwencji widzowie uczestniczyli w poruszanych dla nich ważnych tematach takich jak; reagowanie na agresję i przemoc, przestrzeganie norm społecznych, współdziałania w grupie. Aktorzy uwrażliwiali uczniów na to, jak kontrolować emocje i wskazywali na konieczność przestrzegania norm społecznych. W spektaklu pokazano jak rozwiązywać konflikty i funkcjonować w grupie. Aktorzy wykazali się znajomością sytuacji szkolnych i uczyli dzieci sztuki empatii i właściwego komunikowania się.

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna»

XII POWIATOWY TURNIEJ MATEMATYCZNY uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Dnia 30 marca 2016 r. w naszej szkole odbyły się wewnątrzszkolne eliminacje XII Turnieju Matematycznego uczniów klas trzecich. W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów, troje uczniów z klasy III a (Artur Balicki, Krystian Juchimiuk, Natalia Rzetelska) i pięcioro uczniów z klasy III b ( Maciej Gniewosz, Gabriela Nadolska, Jakub Sochacki, Aleksandra Surma, Gabriel Wojcieszonek). Uczniowie mieli za zadanie w ciągu 60 minut, samodzielnie rozwiązać test składający się z 14 zadań zamkniętych i otwartych. Po tym czasie komisja w składzie – p. wicedyrektor Barbara Borodaj ( nauczyciel matematyki) i p.Ida Gniewosz ( nauczyciel nauczania zintegrowanego) sprawdziła testy i wyłoniła zwycięzcę. Zwyciężczynią wewnątrzszkolnych eliminacji XII Turnieju Matematycznego uczniów klas trzecich została ALEKSANDRA SURMA. Uczennica wykazała się największymi umiejętnościami i zasobem wiedzy matematycznej wśród uczniów klas trzecich. Ola będzie reprezentować naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Organizator

I. Gniewosz

III Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I - III

16 marca 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej należącej do Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie odbył się III Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów z 13 szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. Naszą szkołę reprezentowali: Angelika Gniewosz z kl. II b – przygotowana przez p. Małgorzatę Włodarską oraz Bartosz Gajdamowicz z kl. III a – przygotowany przez p. Dorotę Baraniecką. Wszyscy uczestnicy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego otrzymali piękne nagrody ufundowane przez Starostę Głogowskiego Pana Jarosława Dudkowiaka, Prezydenta Miasta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza oraz właściciela Hurtowni PEN Pana Ryszarda Kuleszę. W dowód uznania za wzorcową deklamację uczniowie naszej szkoły otrzymali zaszczytne Dyplomy Wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy! 

Koordynatorzy konkursu: 

p. D.Baraniecka 

p. I. Rutkowska

PRZYSZŁA WIOSNA

21 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły  w wesoły i przyjemny sposób przywitali wiosnę . Klasy I-III przygotowały Marzanny i w kolorowym pochodzie przeszły ulicami Kotli. Uczniowie po przejściu na gminne boisko mieli przygotowane i zabezpieczone przez Straż Pożarną ognisko. Dzieci z wesołymi okrzykami żegnały zimę i witały wiosnę. Kolorowe Marzanny zostały spalone i w ten sposób zakończyliśmy panowanie zimy. Wybrani uczniowie klas IV-VI w tym dniu prowadzili lekcje. Dzień ten był dla wszystkich bardzo przyjemny i radosny. 

Opiekunowie SU

M. Bassarab

M.Włodarska

Relacja fotograficzna»

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI

Dnia 21 marca w Szkole Filialnej w Chociemyśli odbyło się wielkie przywitanie wiosny. Wszystkie klasy wraz z przedszkolem przeszły barwnym i głośnym pochodem przez Chociemyśl. Przemarsz zakończył się wspólnym śpiewaniem przy ognisku, gdzie spłonęły własnoręcznie zrobione przez dzieci Marzanny. Na dzieci czekały również wcześniej upieczone kiełbaski

Relacja fotograficzna»

II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

Dnia 9 marca 2016 roku w Rzeczycy odbył się II Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III. W konkursie wzięło udział 27 laureatów I Etapu Konkursu Recytatorskiego z dziewięciu szkół powiatu głogowskiego i powiatu polkowickiego. Każde dziecko przygotowało do recytacji po dwa utwory z zakresu poezji dziecięcej.

Relacja fotograficzna»

Podziękowanie

Dziękujemy bardzo Panu Mateuszowi Królowi i Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli za ufundowanie nowych strojów sportowych dla uczniów.

76 rocznica deportacji Polaków w głąb byłego Związku Radzieckiego

18 lutego2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli po raz kolejny odbył się uroczysty apel upamiętniający 76 rocznicę deportacji Polaków w głąb byłego Związku Radzieckiego. Uczestnikami uroczystości byli Sybiracy, zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież szkolna. Apel uświetniły również poczty sztandarowe. W czasie uroczystości młodzież zaprezentowała program artystyczny, w którym wykorzystano wspomnienia byłych zesłańców, utwory poetyckie oraz piosenki. Wywarły one na zebranych duże wrażenie, skłoniły do wspomnień i refleksji Po przemówieniach zaproszonych gości i przedstawicieli władz, Pani Dyrektor Halina Ignacik zaprosiła gości na wspólne spotkanie w świetlicy szkolnej.

Relacja fotograficzna»

I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

17 lutego 2016 r., w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III. Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas młodszych. Każdy uczestnik recytował dwa dowolnie wybrane utwory poetyckie dostosowane do swojego wieku

Relacja fotograficzna»

W SZKOLE ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA HOSPICJUM

I w tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli bierze udział w kolejnej akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. W pierwszym semestrze 2015/16 przedszkolaki, uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły łącznie zebrali 55 worków nakrętek - 500 kg. 

Opiekunami akcji w szkole jest Koło Misyjne.

Relacja fotograficzna»

WYSTAWA KLOCKÓW LEGO

W dniu 20 stycznia 2016 roku uczniowie klas IIb, IIIb, Va oraz Vb wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce na wystawę klocków LEGO, która miała miejsce na stadionie we Wrocławiu i zajmowała powierzchnię 1500 metrów kwadratowych. ....

Więcej »

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 22 stycznia w piątek wszyscy uczniowie oraz oddział przedszkolny z Chociemyśli przygotowali uroczystość dla swoich babć i dziadków. Wszystko odbyło się w GOKiSie w Kotli. Przygotowaliśmy program artystyczny. Były tańce, piosenki, wiersze, a także przedstawienia teatralne. Dzieci spisały się na medal, a dowodem na to były łzy wzruszeń naszych drogich gości. Na koniec wnuczki i wnuczęta wręczyli własnoręcznie przygotowane prezenty oraz ofiarowali tony uścisków i życzeń. Dziękujemy przybyłym zaproszonym gościom za przybycie, oraz za cukierki :) 

Wychowawcy klas: Katarzyna Bartczak. Paulina Ciunajcius, Ludmiła Woźniak, Jolanta Szatkowska- oddział przedszkolny.

Relacja fotograficzna»

Jasełka w naszej szkole

Dnia 21.12.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczniowie klas III a, III b i III c przedstawili dla całej społeczności uczniowskiej i zaproszonych gości ,, Jasełka”. Uczniowie zostali przygotowani przez p. Idę Gniewosz, p. Dorotę Baraniecką, p. Ludmiłę Woźniak, p. Elżbietę Baczyńską – katechetkę, oprawę muzyczną przygotowała p. Ludmiła Woźniak. Przedstawienie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, wprowadziło w klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Opiekunowie: p. I. Gniewosz, p. L. Woźniak, p. E. Baczyńska, p. D. Baraniecka

Relacja fotograficzna»

GÓRA GROSZA 2015

W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku została przeprowadzona w szkole akcja „ Góra Grosza”. Akcja ta prowadzona jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas zbiórki pieniędzy uzyskano kwotę 656 zł 37 gr. Pieniądze te zostaną przekazane Towarzystwu „Nasz Dom” w Warszawie na pomoc dzieciom z domów dziecka.

Opiekę nad akcją „Góra Grosza” sprawowały Henryka Bylebył, Elżbieta Relich – Murmyło, Elżbieta Baczyńska i Jolanta Szatkowska.

W SZKOLE CZYTANO BAŚNIE

W dniach 7- 11 grudnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich byli uczestnikami imprezy czytelniczej pod wspólnym tytułem "Tu mieszka bajeczka". Składała się ona z dwóch części: ....

Więcej »

Kształtowanie i rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów szkoły podstawowej

Mimo bardzo dużego wpływu na rozwój psychiczny i kulturalny dziecka telewizji, radia, komputera i filmu książka pozostaje nadal najbardziej wartościowym elementem rozwoju osobowości człowieka, bowiem pisarz stara się w nią włożyć to, co ma najcenniejszego do przekazania swoim odbiorcom:

Więcej  »

KARMELKOWO – MANUFAKTURA CUKIERKÓW

W dniu 19 listopada 2015 roku uczniowie klas piątych oraz kilkoro uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli uczestniczyli w wycieczce do „Karmelkowa - Manufaktury Cukierków” w Poznaniu. W trakcie pobytu w Karmelkowie uczniowie tworzyli własne filcowe maskotki oraz lizaki. Ponadto każdy z uczestników otrzymał mały słodki upominek w postaci karmelkowych cukierków o różnych smakach. Organizatorami wycieczki były wychowawczynie klas piątych.

Relacja fotograficzna»

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2015 roku w naszej szkole obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele oraz uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego uczniowie klas III b oraz V b zaprezentowali krótki program artystyczny wyrażający podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. 

W drodze głosowania nauczycielom nadano tytułu: 

1. Nauczyciela Motywacji, 

2. Nauczyciela Dyscypliny, 

3. Nauczyciela Stylu i Elegancji, 

4. Nauczyciela Uśmiechu i Humoru 

5. Nauczyciela Przyjaźni. 

Ponadto wszyscy pracownicy otrzymali słodkie upominki w postaci lizaków. W tym dniu odbyło się również spotkanie władz samorządowych z czynnymi i emerytowanymi pracownikami oświaty.

Relacja fotograficzna»

Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2015r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych z udziałem zaproszonych gości. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego więc miała bardzo uroczysty charakter.

Więcej informacji  »

MIESZKAŃCY GMINY

Koło Misyjne działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zebrane znicze zapłoną na wielu polskich mogiłach, zniszczonych i zapomnianych, zarośniętych i zrujnowanych, wołających o pomoc, na których nikt po wyjeździe Polaków do Macierzy nie zapalił nigdy żadnej lampki. Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach od 17-18 X 2015r. (sobota, niedziela - przed każdą Mszą świętą) do 20 X 2015r. (wtorek – w szkole)

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

,, Wyprawka Szkolna 2015”

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje, że w sekretariacie szkoły można pobrać wioski na dofinansowania do podręczników ,, Wyprawka Szkolna 2015”. Termin składania wniosków do 7 września 2015 r.

Więcej informacji  »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbędzie się 1 września 2015 r. o godzinie 900. Masza św. dla uczniów godz. 745. Spotkanie z wychowawcami w klasach 830

Klasy I w roku szkolnym 2015/16.

Komisja rekrutacyjna przeprowadziła nabór uczniów do klasy I 

( regulamin rekrutacji znajduje się na stronie  http://www.spwk.republika.pl/zasadysp.pdf)  i dokonała podziału uczniów na zespoły klasowe.

Więcej  »

Klasy IV w roku szkolnym 2015/16.

Komisja rekrutacyjna dokonała podziału uczniów w klasie IV zgodnie z regulaminem rekrutacji i podziału na zespoły klasowe w klasie IV.

Więcej  »

DZIEŃ OTWARTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI

25 maja 2015 r.

WYPRAWKA SZKOLNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje o tym, że w roku szkolnym 2015 /2016 będzie kontynuowany program rządowy ,,Wyprawka szkolna 2015/2016”. Zainteresowanych rodziców zapraszamy na stronę MEN:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Nasi uczniowie Mistrzami Powiatu Głogowskiego w Mini Piłce Nożnej

Dnia 07.05.2015 r. na Orliku w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie odbył się Finał Powiatowy w Mini Piłce Nożnej . W finale udział wzięli zwycięzcy wcześniejszych etapów : Szkoła Podstawowa nr 7 z Głogowa, Szkoła Podstawowa nr 10 z Głogowa, Szkoła Podstawowa z Nielubi i Szkoła Podstawowa z Kotli. Drużyna z Kotli w składzie: Marcel Galewski, Dawid Kraska, Jakub Gąsiorek, Michał Porada, Dawid Zaleśny, Kacper Serediuk, Maciej Urbański, Jakub Tatarski pokonała wszystkich rywali i zdobyła tytuł Mistrzów Powiatu Głogowskiego. Piłkarze ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentować będą powiat głogowski w dalszych rozgrywkach.

Opiekun drużyny Lilla Sobolewska

Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Dnia 14.04.2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- etap powiatowy. Organizatorem turnieju był Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Głogowie. Turniej podzielony był na dwa etapy: testy pisemne i część praktyczna – jazda na rowerze. W turnieju wzięło udział dziewięć szkół z powiatu głogowskiego. Drużyna z Kotli w składzie: Aleksandra Walenczak, Natalia Kobiela, Damian Wątroba i Szymon Knap po zaciętej rywalizacji ostatecznie zajęła V miejsce.

Opiekun drużyny Lilla Sobolewska

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

1 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 rozpocznie się sprawdzian szóstoklasisty. Wszystkim naszym uczniom najstarszych klas życzymy powodzenia.

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

Więcej informacji na stronie http://www.cke.edu.pl/ »

Ogólnopolski konkurs ,, Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 25.03.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie odbył się etap powiatowy konkursu ,, Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i terenu miasta. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli reprezentowali: Konrad Judasz kl. VI b i Marcel Szymankiewicz kl. V b. Jury w składzie: zastępca komendanta powiatowego PSP w Głogowie, pan Bogusław Cielebąk i prezes OSP w Głogowie, pan Tomasz Pawłowski oceniło prace pisemne uczestników konkursu, a następnie przeprowadziło eliminacje ustne, które wyłoniło laureatów tegorocznego konkursu. W trakcie przerwy uczniowie mieli możliwość obejrzenia Centrum Dowodzenia PSP, sprzęt oraz wyposażenie samochodów strażackich. 

Konrad Judasz zajął 5 miejsce w tegorocznym konkursie. 

Gratulujemy Ewa Kempa

Sukces naszych uczennic w Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym „Zakładka z kotem”

Dnia 5 marca 2015 roku w Dziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Zakładka z kotem”. Wśród uczniów szkół podstawowych nasze uczennice zajęły : 

• kategorii klas IV-VI- Aleksandra Walenczak- I miejsce, 

• kategorii klas I-III - Aleksandra Surma - wyróżnienie 

Gratulujemy naszym Olom !

II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

Kolejny sukces naszych małych szkolnych recytatorów!!! 4 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył się II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez PCPPPiN w Głogowie. ....

Więcej »

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli ogłasza zapisy dzieci do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015 / 2016. 

Rodziców, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki, zapraszamy w dniach od 16 marca do 15 kwietnia 2015 roku w godzinach od 9:00 do 15:00. ....

Więcej »

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY KOTLA

Dnia 26.02.2015 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli była organizatorem Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców, rocznik 2003 i młodsi. W turnieju udział wzięło osiem szkół z powiatu głogowskiego ogółem 92 zawodników ....

Więcej »

I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

13 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez PCPPPiN w Głogowie ....

Więcej »

W SZKOLE CZYTANO BAŚNIE – AKCJA „TU MIESZKA BAJECZKA”

W dniach 9-13 lutego 2015 r. w bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z baśnią świata. W tym roku szkolnym baśnie czytali : ....

Więcej »

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w odbudowie spalonej biblioteki w  Sobolewie

Więcej »

Regulamin Konkursu „Najciekawsze przebranie karnawałowe 2015”

Do udziału w konkurskie zachęcamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Do współpracy możecie zaprosić rodziców ....

Więcej »

Konkurs plastyczny „Polska - Moja Ojczyzna”

Weronika Sołonynka zajęła II miejsce w konkursie plastycznym „Polska - Moja Ojczyzna”. Organizatorem konkursu była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie oraz Miejski Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad Konkursem objęli Prezydenta Miasta Głogowa Jan Zubowski oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak. Na konkurs wpłynęło 307 prac z 18 placówek oświatowych. Wręczenie nagród i wyróżnień  odbyło się w dniu 6 listopada 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie podczas Gali Finałowej VII Festiwalu Piosenki Patriotycznej organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Opiekun 

Małgorzata Bassarab

Więcej (strona organizatora)»

Święto Niepodległości w naszej szkole

7 listopada w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbył się uroczysty apel z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten dzień jest szczególny dla nas wszystkich, bowiem 11 listopada 1918 roku Polacy, po 123 latach ....

Więcej »

MIESZKAŃCY GMINY

Koło Misyjne działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zapłoną one na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie i Łyczakowie we Lwowie, ale również na wszystkich 54 polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki. Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach od 25-26 X 2014r. (sobota, niedziela - przed każdą Mszą świętą) do 29 X 2014r.(środa – w szkole) 

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

Pobyt uczniów klas III na „Zielonej Szkole” w Świeradowie Zdroju.

Grupa 33 uczniów klas trzecich uczestniczyła w wyjeździe na „Zieloną Szkołę”. Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom realizowanego przez KGHM, ....

Więcej »

Ślubowanie uczniów klas I rok szkolny 2014/2015

29 października 2014 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości zostały pasowane przez panią Dyrektor na pełnoprawnych uczniów ....

Więcej »

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole!

14 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym uczniowie podziękowali nauczycielom oraz pracownikom szkoły ....

Więcej »

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 12 W GŁOGOWIE

Dnia 08.10.2014 r. Szkole Podstawowej nr 12 rozegrany został turniej piłki ręcznej chłopców o Puchar Dyrektora. Była to inauguracja II edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej „Handball Land”. ....

Więcej »

LEKCJA Z MISTRZEM

Dnia 09.10.2014 r. uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z nauczycielami na zaproszenie Nadleśnictwa Głogów, wzięli udział w inauguracji trasy biegowej w formie „ Lekcji w.f. w naturze” ....

Więcej »

SPRZĄTANIE ŚWIATA 29 września 2014 r.

Tradycyjnie już we wrześniu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli została przeprowadzona akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA. Od dłuższego czasu akcja organizowana jest w szerokim zakresie i trwa cały tydzień. Przed podjęciem prac porządkowych ....

Więcej »

„Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o przyjaźni”

Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym ....

Więcej »

Papieżowi Św. Janowi Pawłowi II

Dnia 2 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się apel poświęcony Papieżowi Św. Janowi Pawłowi II ....

Więcej »

Koziołek- Niematołek odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Kotli

Dnia 30 maja 2014 r. przybył do naszej szkoły bohater książek Kornela Makuszyńskiego Koziołek –Niematołek. Spektakl został zaprezentowany przez aktorów Zespołu Teatralnego z Krakowa. Nasz bohater wyruszył w świat ucząc się nowych obyczajów, poznając kultury innych państw, poznając mieszkające tam dzieci. ....

Więcej »

"MAJSTERKOWO"-  warsztaty w głogowskej Castoramie

W dniu 28.05.2014 r. uczniowie klasy IV b wzięli udział w warsztatach plastyczno-technicznych „MAJSTERKOWO” organizowanych przez głogowską Castoramę. Grupa uczestniczyła w wykładzie na temat uprawy domowej storczyków oraz ich występowania w środowisku naturalnym. Uczniowie, pod okiem instruktorów wykonali, z materiałów przygotowanych przez Castoramę, kolorowe drzewa z papierowymi storczykami. Wszyscy uczyli się również przesadzania tych pięknych kwiatów. Przesadzone egzemplarze uczniowie mogli zabrać do domu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Na zakończanie uczniowie zostali oprowadzeni po wszystkich działach Castoramy.

Opiekunowie

Halina Ignacik

Małgorzata Bassarab

Relacja fotograficzna »

Podsumowanie V edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

Dnia 16 maja 2014 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, której organizatorem była Telewizja Wrocław i Dolnośląski Kurator Oświaty. ....

Więcej »

W kwietniu w Szkole Podstawowej w Serbach odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu głogowskiego w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli zajęła III miejsce, a drużyna chłopców I miejsce i awans do finału powiatowego. W finale powiatowym, który odbył się 13 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie nasi młodzi piłkarze zajęli III miejsce. 

Skład drużyny chłopców: Marcel Galewski, Dawid Kraska, Krystian Kraska, Michał Porada, Norbert Fendorf, Michał Foterek, Arkadiusz Zazulak, Jakub Stanaszek, Piotr Kuśnierek, Jakub Gąsiorek, Arkadiusz Tomal.

Opiekun drużyny: 

Lilla Sobolewska

„Dobrze jest pielęgnować pamięć”

Dnia 12 maja 2014 r. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odwiedziła grupa chłopców (Krzysztof Kaliński, Bartosz Niedbalec, Damian Jochimski) z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie wraz z opiekunką Panią Moniką Struzik, którzy w lipcu 2013 r. brali udział w akcji ratowania polskich cmentarzy na Kresach Wschodnich. ....

Więcej »

VI Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Mitologii Greckiej

Dnia 24 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli po raz szósty zorganizowany został Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Mitologii Greckiej pod hasłem „ Z MITOLOGIĄ NA TY” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kotla- Pana Łukasza Horbatowskiego. ....

Więcej »

KOLEJNY SUKCES NASZYCH SZKOLNYCH RECYTATORÓW

W dniach 9 - 11 kwietnia 2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski „Maluchy lubią wiersze”.Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Kotli reprezentowało 3 laureatów Powiatowego Konkursu Recytatorskiego: ....

Więcej »

Konkursy o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej

W b.r. szkolnym w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, w ramach szerzenia zdrowego stylu życia i unikania uzależnień, przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej. ....

Więcej »

Drużyna chłopców z SP w Kotli Mistrzami Głogowa

Dnia 26 kwietnia 2014 r. na torze motocrossowym w Głogowie w ramach Crossu Straceńców odbyły się Otwarte Sztafetowe Mistrzostwa Głogowa w biegach przełajowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięła udział drużyna chłopców i dziewcząt z gimnazjum oraz ze szkoły podstawowej. Drużyny rywalizowały na trasie o długości 777 m, która była bardzo wymagająca dla młodych zawodników. Wśród szkół podstawowych w kategorii chłopców I miejsce zajęła drużyna z Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, dziewczęta uplasowały się na 8 pozycji.

Opiekunowie zespołu: 

Lilla Sobolewska

Ida Gniewosz

II Etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III w roku szkolnym 2013/2014

Laureaci I Etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III, organizowanego przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 w Głogowie, brali udział w II Etapie Konkursu ....

Więcej »

Kolejny awans młodych siatkarzy ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli

Dnia 05.03.2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbyły się półfinały strefy legnickiej w piłce siatkowej chłopców („czwórki”)....

Więcej »

Konkursy plastyczne

Proponujemy sposób na spędzenie wolnego czasu w ferie. Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych i fotograficznym ....

Więcej »

Bal karnawałowy 2014

Dnia 14 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się Bal Karnawałowy dla wszystkich uczniów szkoły. ....

Więcej »

ZAKOŃCZYŁY SIĘ MISTRZOSTWA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT

11.02.2014r.drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli w składzie: Dominik Liszkowski i Daniel Pałka wywalczyła III miejsce. Gospodarzem finału była Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie. 

13.02.2014r. dziewczęta: Julia Kurosz i Daria Olszewska zajęły II miejsce. Gospodarzem finału była Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie. Gratulujemy młodym sportowcom. 

Opiekun drużyn 

Lilla Sobolewska

Więcej »

I Etap Szkolnego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III

7 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez PCPPPiN w Głogowie ....

Więcej »

Powiatowy Finał w Mini Piłce Siatkowej Chłopców

Dnia 06.02.2014 r. na hali widowiskowo –sportowej w Głogowie odbył się Powiatowy Finał w Mini Piłce Siatkowej Chłopców [czwórki]. W finale spotkały się drużyny ze szkół podstawowych nr 10 i nr 6 z Głogowa, szkoła z Wilkowa oraz szkoła z Kotli. ....

Więcej »

Mistrzostwa szkół podstawowych gmin wiejskich

Dnia 03.02.2014 r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych gmin wiejskich powiatu głogowskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego zajęła I miejsce, a drużyna chłopców II miejsce. Obie drużyny reprezentować będą gminy wiejskie w mistrzostwach powiatu głogowskiego. Skład drużyn: Kurosz Julia, Olszewska Daria, Fendorf Norbert, Liszkowski Dominik. 

Opiekun drużyn: 

Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Baśniowe wędrówki po Europie

W dniach 20-24 stycznia 2014 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbywały się spotkania z baśnią Europy. W tym roku szkolnym baśnie naszych sąsiadów czytali : ....

Więcej »

Wycieczka do OK PARKU w Głogowie

Uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli pod opieką wych. kl. I a - Doroty Baranieckiej oraz wych. kl. II a - Iwony Wicik odwiedzili bajecznie kolorowy Raj dla dzieci – OK PARK w Głogowie. ....

Więcej »

Kolejny sukces chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Dnia 16.01.2014 r. w Szkole Podstawowej w Białołęce odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych gmin powiatu głogowskiego w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt. W rozgrywkach wystartowało sześć szkół z powiatu : Wilków, Jerzmanowa, Nielubia, Białołęka, Serby i Kotla. ....

Więcej »

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓWA

Dnia 29.11.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbyły się mistrzostwa powiatu głogowskiego w piłce koszykowej chłopców. W finale powiatowego turnieju wystartowały dwie najlepsze drużyny z Głogowa: ....

Więcej »

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY KOTLA

Dnia 25.11.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli rozegrany został turniej piłki ręcznej chłopców o Puchar Wójta Gminy Kotla . W turnieju brało udział siedem zespołów, podzielonych na dwie grupy. Rozegrano 14 meczy ....

Więcej »

Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt

Dnia 20.11.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego Szkół Podstawowych w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt. W turnieju wystąpiły cztery najlepsze reprezentacje ze szkół powiatu głogowskiego: SP Jerzmanowa, SP nr 12 Głogów, SP nr 7 Głogów i SP Kotla. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Kotli wywalczyła III miejsce w powiecie głogowskim. Skład drużyny: Kurosz Julia, Hajzler Magdalena, Wierzbicka Malwina, Cielica Katarzyna, Boczkowska Patrycja, Błońska Patrycja, Osińska Aleksandra, Pazdej Klaudia, Foterek Gabriela, Adamczak Sandra, Olszewska Daria, Rojek Patrycja. 

Opiekun drużyny: Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Spotkanie uczniów z p. majorem Wojciechem Teredowskim

18.11.2013 r. z okazji Święta Niepodległości z wizytą w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli, na zaproszenie p. Doroty Baranieckiej, w ramach kształtowania edukacji patriotycznej, gościł p. major Wojciech Teredowski ....

Więcej »

Próbny alarm p - pożarowy

Dnia 20 listopada 2013 r. o godz.9.00 na terenie Szkoły Podstawowej im K. Makuszyńskiego w Kotli odbył się próbny alarm p - pożarowy. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu ....

Więcej »

Święto Niepodległości w SF w Chociemyśli

W piątek 8 listopada 2013r. odbył się w Szkole Filialnej w Chociemyśli uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Młodzi artyści pięknymi wierszami i pieśniami patriotycznymi uczcili odzyskanie przez naszą ojczyznę upragnionej wolności. W apelu uczestniczyła dyrekcja szkoły, rodzice oraz przedszkolaki i uczniowie klas I - III. Za wspaniały występ uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Okolicznościową dekorację wykonała pani Małgorzata Soś i Paulina Mardofel.

Relacja fotograficzna »

„Polska - moja Ojczyzna”

7 listopada 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyła się gala finałowa powiatowego konkursu plastycznego „Polska – Moja Ojczyzna ”, zorganizowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Głogowie ....

Więcej »

KONKURS PLASTYCZNY „ Podróż w głąb ziemi – codzienna praca górnika”

W dniu 7 listopada w Polkowickim Centrum Animacji miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych w ramach konkursu plastycznego „Podróż w głąb ziemi – codzienna praca górnika”, realizowanego w ramach obchodów 40-lecia Zakładów Górniczych ”RUDNA” 1974-2014. Organizatorem konkursu byli: Polkowickie Centrum Animacji oraz Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. Na konkurs nadesłano 2405 prac plastycznych. Wśród laureatów znalazła się nasza uczennica Paulina Różańska, która zajęła 2 miejsce w grupie wiekowej uczniów klas IV – VI. Sedecznie gratulujemy!

Zobacz film na pcatv.pl»

Święto Niepodległości 2013

12 listopada 2013 r. w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel, przygotowany przez p. D. Wojno-Fidzińską i p. M. Stadnicką, z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. ....

Więcej »

Ślubowanie uczniów klas I

29 października 2013 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości ...

Więcej »

Rozgrywki sportowe szkół podstawowych

W październiku rozpoczęły się rozgrywki sportowe o mistrzostwo szkół podstawowych woj. dolnośląskiego w roku szkolnym 2013/2014. Jako pierwsze w turnieju piłki koszykowej 24.10.2013r. wystartowały dziewczęta, zajmując II miejsce w mistrzostwach szkół powiatu głogowskiego. Chłopcy rozegrali turniej 29.10.2013r. i zajęli I miejsce. Gospodarzem turnieju była Szkoła Podstawowa w Przedmościu. Obie drużyny spotkają się z mistrzami szkół głogowskich i walczyć będą o mistrzostwo powiatu głogowskiego. 

Opiekun drużyn: Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej

Dnia 15.10.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie odbył się Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej chłopców klas V o puchar dyrektora szkoły. W turnieju udział wzięło 6 ...

Więcej »

Dzień Edukacji Narodowej 2013

14 października 2013r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowany przez nauczycielki: J.Spychałę, I.Wicik i A Marciniak. ...

Więcej »

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013

Kolejny raz w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zaplanowano i przeprowadzono akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA. Od wielu lat akcja nabrała szerszego zakresu i trwa cały tydzień. ...

Więcej »

MIESZKAŃCY GMINY

Koło Misyjne działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbiórki zniczy na Kresy Wschodnie. Zebrane znicze zapłoną na wielu polskich mogiłach, zniszczonych i zapomnianych, na których nikt po wyjeździe Polaków do Macierzy nie zapalił nigdy żadnej lampki. Będą one symbolem pamięci o zmarłych, tych, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi. Zbiórka zniczy trwać będzie w dniach od 20 X 2013r. (niedziela- przed każdą Mszą świętą) do 23 X 2013r.(środa – w szkole)

Członkowie Koła Misyjnego wraz z opiekunami

Akcja: Na pomoc Bibliotece Publicznej w Sobolewie Kolonii

Dnia 20 września 2013 r. w placówkach naszej gminy – Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli zakończyła się akcja zbiórki książek dla spalonej Biblioteki Publicznej w Sobolewie Kolonii w gminie Firlej. Wspomniana biblioteka spłonęła doszczętnie w pożarze w kwietniu 2013 roku. Była ważnym miejscem dla wszystkich mieszkańców Sobolewa. Poprzez Legnicką Bibliotekę Publiczną przekazano 18 paczek książek. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. 

Opiekunowie akcji nauczyciele poloniści i nauczyciel bibliotekarz

Święto małych misjonarzy

Dnia 29 września 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli zrzeszeni w Kole Misyjnym uczestniczyli w I Diecezjalnym Spotkaniu Grup Misyjnych ...

Więcej »

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbędzie się 2 września 2013 r. o godzinie 800

Uczeń godny naśladowania - edycja 2013

Dnia 25 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się piątą jubileuszowa gala podsumowująca konkurs „Uczeń godny naśladowania”, którego miano otrzymało 14 uczniów: Wiktor Stodoła, Olena Bałajewicz, Aleksandra Kulesza, Emilia Okrzymowska, Milena Żelazowska, Marcel Szymankiewicz, Bartosz Baszczyk, Krystyna Hyżak, Aleksandra Walenczak, Weronika Sołonynka, Michalina Gniewosz, Angelika Rojek, Klaudia Skalska oraz Zuzanna Hucała. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, a także pamiątkowe medale i statuetki. Ponadto wyróżniono Wiktorię Ryszkę i Aleksandrę Stanek. Konkurs jest pomysłem pana Piotra Kowalskiego – Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Głogowie. Koncepcja programu spotkała się z zainteresowaniem grona pedagogicznego, rodziców i uczniów naszej szkoły. Dziś jest on w Banku Dobrych Pomysłów KG Policji i chętnie przystępują do niego inne placówki oświatowe. Laureatom i ich rodzicom gratulujemy.

Ewa Kempa

Relacja fotograficzna »

ŚWIĘTO SZTANDARU

18 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Sztandaru. Apel składał się dwóch części. ....

Więcej »

Klub piłkarski w naszej szkole

Dnia 12.06.2013r., w ramach programu Akademia Piłki Nożnej, Szkołę Podstawową w Kotli odwiedzili zawodnicy i działacze klubu piłkarskiego Chrobry Głogów. Spotkanie, na które zaproszono uczniów klas I-IV, odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zawodnicy Chrobrego zaprezentowali dzieciom kilka ćwiczeń z piłkami nożnymi i zachęcali do uprawiania tej dyscypliny sportu. Uczniowie wzięli udział w kilku konkursach piłkarskich za co otrzymali upominki od piłkarzy. Spotkanie było bardzo miłe i liczymy na to, że w przyszłości któryś z naszych uczniów zasili swoją obecnością drużynę Chrobrego Głogów, a klub będzie odwiedzał naszą szkołę w kolejnych latach.

Lilla Sobolewska

Relacja fotograficzna »

Dzień otwarty w naszej szkole

6 czerwca 2013 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Koordynatorami Dnia Otwartego były p. Barbara Borodaj i p. Dorota Wojno-Fidzińska ....

Więcej »

Wyprawka szkolna 2013

Pedagog szkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wnioski do ,,Wyprawki Szkolnej 2013/2014”. ....

Więcej »

Egzamin na kartę rowerową

Dnia 07.06.2013r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w obecności dzielnicowego pana aspiranta Jakuba Walenczaka odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów, którzy ukończyli 10 rok życia. Dwie osoby nie otrzymały minimalnej liczby punktów w teście i nie zaliczyły egzaminu. Pozytywnie egzamin zdało 28 uczniów, którym na uroczystym apelu zostaną wręczone karty rowerowe. 

Skład komisji: Lilla Sobolewska, aspirant Jakub Walenczak

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

Dnia 03.06.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z okazji Dnia Dziecka odbył się dzień sportu szkolnego połączony z Dniem Szkoły bez Przemocy. ....

Więcej »

Apel poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II

Dnia 29 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się uroczysty apel upamiętniający rocznicę beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. ....

Więcej »

Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych w SF Chociemyśl przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli

Protokół z dnia 16.05.2013 »

Powiatowy Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny „Z klasy do kasy”

Dnia 20.05.2013r. w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Głogowie odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny „Z klasy do kasy”dla klas czwartych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie : Weronika Sołonynka, Klaudia Skalska i Wiktoria Foksa. Każda drużyna brała udział w 6 konkurencjach, w ramach których zmagała się z obliczaniem cen za różnego rodzaju produkty, kredytów, planowaniem budżetu, układaniem zdań dotyczących historii pieniędzy. Wcielali się również w rolę dyrektora banku. Jedną z konkurencji było przyniesienie skarbonki wykonanej wcześniej przez zawodników. Nasza drużyna zdobyła IV miejsce. Należą im się wielkie brawa i podziękowania.

Relacja fotograficzna »

Podsumowanie akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 2013

Dnia 17 maja 2013 r. grupa młodzieży z Koła Misyjnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i wolontariusze z Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli wraz z opiekunkami uczestniczyli w uroczystym koncercie podsumowującym akcję Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 2013. Impreza, na wrocławskim Rynku, rozpoczęła się honorową defiladą pocztów sztandarowych szkół, które wzięły udział w akcji, następnie były podziękowania od organizatorów i wielka manifestacja patriotyzmu i przywiązania do tradycji.

Relacja fotograficzna »

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

W związku z obchodami „DNI ZIEMI” - dnia 22.04.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny pod nazwą „RATUJMY ZIEMIĘ”. W konkursie brali udział ....

Więcej »

Wycieczka do Jednostki Wojskowej w Wędrzynie

19 kwietnia 2013 roku, na zaproszenie dowódcy 15 batalionu Ułanów Poznańskich ppłka Tomasza Borowczyka, uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Doroty Baranieckiej oraz p. Iwony Wicik, mieli zaszczyt uczestniczyć ....

Więcej »

16 Gminne Amatorskie Prezentacje Artystyczne „GAPA 2013”

Kolejny sukces wychowanków p. Doroty Baranieckiej przygotowanych przez nią do organizowanych 18 kwietnia 2013 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli 16. Gminnych Amatorskich Prezentacji Artystycznych....

Więcej »

XI Dolnośląski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Galop 2013” 

13 kwietnia 2013 r. członkowie zespołu tanecznego „Rocky” działającego w naszej szkole pod kierunkiem p. Doroty Baranieckiej mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne w organizowanym we Wrocławiu XI Dolnośląskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Galop 2013”. Podstawowym celem ....

Więcej »

Miesiąc profilaktyki uzależnień

W marcu i kwietniu 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyły się przedsięwzięcia promujące profilaktykę uzależnień. Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli możliwe było ....

Więcej »

Mistrzostwa Rejonu Głogowskiego w piłce nożnej chłopców i dziewcząt

Dnia 16.04.2013r. w Szkole Podstawowej w Serbach odbyły się Mistrzostwa Rejonu Głogowskiego w piłce nożnej chłopców i dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 5 szkół z: Białołęki, Serbów, Jaczowa, Przedmościa i Kotli. Walka była bardzo zacięta, zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli okazali się bezkonkurencyjni. W kategorii chłopców i dziewcząt zajęliśmy I miejsce

Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie

Dnia 09.04.2013r. uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli wzięli udział w Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie. W turnieju wzięło udział 5 szkół: SP nr 12 Głogów (II zespoły), SP nr 10 Głogów, SP nr 7 Głogów, SP Białołęka, SP Kotla. Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Dnia 08.04.2013r. w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli w składzie: MAKSYMILIAN BACZYŃSKI, MICHALINA GNIEWOSZ I WOJCIECH NOWALIŃSKI zajęła III miejsce. 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

Dnia 10 kwietnia 2013r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Nasi uczniowie na dwóch spotkaniach ....

Więcej »

KONCERT "MUZYCZNE OPOWIEŚCI - BAJKI ROBOTÓW" (08.04.2013)

POWIATOWY KONKURS „CUDOWNY ŚWIAT JULIANA TUWIMA”

Dnia 22 marca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie Dział Dziecięco - Młodzieżowy odbył się III etap konkursu „CUDOWNY ŚWIAT JULIANA TUWIMA” - konkurs recytatorski dla klas I-III pt. „Wierszem malowane – poezja Juliana Tuwima”. ....

Więcej »

Ogólnopolska akcja „Góra grosza”

Otrzymaliśmy podziękowanie od Towarzystwa NASZ DOM za udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ....

Witryna internetowa organizatora akcji »

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca 2013r. Samorząd Uczniowski zorganizował powitanie wiosny. Uczniowie klas I-III przygotowali Marzanny i barwnym korowodem przeszli ulicami Kotli. Przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kotli dzieci spaliły własnoręcznie wykonane kukły. W ten sposób okrzykami pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy upragnioną wiosnę. 

Inaczej wiosnę witały klasy IV-VI. Uczniowie tych klas zamienili się rolami z nauczycielami prowadząc za nich lekcje. 

Relacja fotograficzna »

Spotkanie z saperami

Dnia 11 marca 2013r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkanie uczniów z żołnierzami – saperami z Patrolu Rozminowania nr 24 Głogowskiego Garnizonu. Zajęcia poprowadził sierżant Jacek Hajduk wspólnie ....

Więcej »

Finał Powiatowy Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt

5 i 7 marca 2013 r. w Głogowie odbył się Finał Powiatowy Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w obu kategoriach zajęli II miejsce i awansowali do Finału Strefy Legnickiej woj. dolnośląskiego, które odbędą się dnia 14 marca w Polkowicach.

Życzymy powodzenia. 

Skład reprezentacji: JULIA KUROSZ MICHALINA GNIEWOSZ WOJCIECH NOWALIŃSKI SAMUEL KACZOR 

Opiekun drużyny: LILLA SOBOLEWSKA.

IV Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Czytamy Makuszyńskiego”

Dnia 7 marca 2013 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył się drugi etap konkursu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele czterech szkół podstawowych (Rzeczyca, Kotla, Gaworzyce, Bielawy)....

Więcej »

Spotkanie z Panem Antonim Bokiem

Dnia 28 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się spotkanie z Panem Antonim Bokiem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV- VI. Organizatorkami spotkania były: nauczyciel bibliotekarz Henryka Bylebył i nauczyciel wychowawca świetlicy Anna Skiba...

Więcej »

Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym

Dnia 27.02.2013r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym chłopców i dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły …

Więcej »

Podziękowanie

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej i Koła Misyjnego w Kotli za udział w zbiórce zniczy i pomoc w kwestach.

Więcej »

MISTRZOSTWA REJONU CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT W PIŁCE SIATKOWEJ

Dnia 21 lutego 2013r. w Szkole Podstawowej w Białołęce odbyły się mistrzostwa rejonu chłopców i dziewcząt w piłce siatkowej. W turnieju wzięło udział 5 zespołów ze szkół podstawowych w: Białołęce, Serbach, Wilkowie, Jaczowie i Kotli. …

Więcej »

Podziękowanie

Podziękowanie za wsparcie akcji Świąteczne Dary na Kresy.

Więcej »

Tu mieszka bajeczka

W dniach 14-18 stycznia 2013 r. w bibliotece szkolnej odbywały się spotkania z bajką. W tym roku szkolnym najpiękniejsze bajki Kornela Makuszyńskiego czytali: …

Więcej »

Baśń o rybaku i złotej rybce

Dnia 13.12.2012r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyło się przedstawienie przygotowane przez Teatr Humoru ,,Igraszka” z Wałbrzycha …

Więcej »

GMINNA INTEGRACYJNA ZABAWA MIKOŁAJKOWA

Jak co roku, najmłodsi z całej gminy niecierpliwie wyczekiwali przybycia ukochanego Mikołaja. 6 grudnia już od rana niemal cała dziatwa spotkała się na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli licząc na fantastyczne przeżycia …

Więcej »

Sprawozdanie z obchodów ROKU JANUSZA KORCZAKA

We wrześniu 2012 r. zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli opracował szereg działań w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą Rok Janusza Korczaka, mających na celu przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka w związku z 70-tą rocznicą śmierci. …

Relacja fotograficzna »

Sukcesy naszych sportowców

Chłopcy i dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli rozpoczęli zmagania sportowe w roku szkolnym 2012/2013. Dnia 22 listopada chłopcy i 13 grudnia dziewczęta zmierzyli się ze swoimi rówieśnikami z siedmiu szkół rejonu głogowskiego w rozgrywkach piłki koszykowej, które odbyły się w Przedmościu. Chłopcy zajęli II miejsce, a dziewczęta I miejsce. Obie drużyny będą reprezentowały nasz rejon w Mistrzostwach Powiatu Głogowskiego w Piłce Koszykowej.

Relacja fotograficzna »

Rozstrzygnięto biblioteczny konkurs plastyczny

W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych w październiku 2012r. ogłoszono kolejną edycję bibliotecznego konkursu plastycznego dla klas IV - VI pt. „Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o chlebie” …

Więcej »

Podaruj znicze na Kresy

Koło Misyjne przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję charytatywną „Podaruj znicz na Kresy”. Zapłoną one 1 listopada na kresowych polskich cmentarzach jako symbol pamięci o Polakach, którzy tam pozostali. …

Relacja fotograficzna »

Akademia Melomana

W dniu 15.10.2012 r. kolejny raz witaliśmy w naszych progach muzyków Lubuskiego Biura Koncertowego. W tym roku szkolnym artyści przywitali nas radosnym spektaklem „Akademia Pana Kleksa”. Coroczne cykle koncertów zapoznają dzieci z instrumentami muzycznymi oraz przybliżają różne gatunki muzyczne.

„Zielona Szkoła” w Mrzeżynie

Na „Zieloną Szkołę” do ośrodka wczasowego „Perła” w Mrzeżynie wyjechało 39 dzieci pod opieką trzech opiekunów i kierownika. Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom realizowanego przez KGHM … Więcej »

Konkurs „Przysłowia mądrością narodu"

Zapraszamy uczniów klas IV - VI do wzięcia udziału w bibliotecznym konkursie plastycznym pt. „Przysłowia mądrością narodu - zilustruj przysłowie o chlebie”   … Więcej »

Spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego

W ramach edukacji patriotycznej, na prośbę p. D. Baranieckiej, 10.09.2012 r. do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli przybyli przedstawiciele wojsk lądowych: major Wojciech Teredowski z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz weteran i kombatant wojny w Afganistanie, chorąży Robert Kuzajewski … Więcej »

„Sieciaki na wakacjach”

24 sierpnia 2012 r., w godz. 12-15, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, odbył się tzw. piknik dla dzieci będący elementem ogólnopolskiej akcji „Sieciaki na wakacjach” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. Akcja „Sieciaki na wakacjach” organizowana jest od 2006 roku. Sieciakowe pikniki odbywają się latem w wielu miejscowościach. W tym roku dołączyła również Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. … Więcej »

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w poniedziałek 03.09.2012 r. o godzinie 9:00.

Dzień Dziecka na sportowo

Dnia 01.06.2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli na sportowo obchodzili Dzień Dziecka. Wszystkie konkurencje przebiegały pod hasłem „KIBICUJEMY POLSKIEJ REPREZENTACJI- ROZGRZEWKA PRZED EURO 2012”. … Więcej »

„ Z MITOLOGIĄ NA TY”

Dnia 25 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli po raz kolejny zorganizowany został V Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Mitologii Greckiej pod hasłem „ Z MITOLOGIĄ NA TY” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kotla- pana Łukasza Horbatowskiego. … Więcej »

nasze tradycje

Ślubowanie klas pierwszych

29 października 2013 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Odświętnie ubrane pierwszaki w  … Więcej »

Święto sztandaru

18 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbyła się uroczystość z okazji Święta Sztandaru..... Więcej »

Dzień otwarty

6 czerwca 2013 r. po raz kolejny został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych i czwartych  … Więcej »

Wydarzenia

UCZEŃ GODNY NAŚLADOWANIA

Dnia 25.06.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbyła się uroczysta gala podsumowująca … Więcej »

Dzień Szkoły bez Przemocy

Dnia 03.06.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli z okazji Dnia Dziecka . … Więcej »

Nadanie Imienia

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapisują się w jego pamięci. Takim doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców,  … Więcej »