Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


kadra pedagogiczna


SP Kotla

Dyrektor

 • H. Ignacik  - j. polski

Wicedyrektorzy

 • B. Borodaj - matematyka, zajęcia komputerowe
 • B. Gela - Rutkowska  - j. polski
Dyrektor przyjmuje rodziców/opiekunów
Dyżury nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli
Dyżury nauczycieli w Szkole Filialnej w Chociemyśli

 • E. Baczyńska - religia
 • T. Bagińska - przyroda, wychowawca klasy  V b
 • D. Baraniecka - edukacja wczesnoszkolna III a, wychowanie do życia w rodzinie
 • M. Bassarab - zajęcia komputerowe, plastyka, zajęcia techniczne
 • H. Bylebył - nauczyciel biblioteki
 • I. Gniewosz - edukacja wczesnoszkolna I a
 • U. Gniewosz  - edukacja wczesnoszkolna II d
 • K. Heinze - j. angielski, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, wychowawca klasy VI a
 • M.  Kawałkowska - j. angielski, wychowawca klasy IV b
 • E. Kempa - pedagog, socjoterapia
 • M. Łojko - Krzyszkiewicz - j. angielski, wychowawca klasy VI b
 • A. Marciniak -  muzyka, logopeda
 • I. Rutkowska - edukacja wczesnoszkolna II b, wychowanie do życia w rodzinie
 • M. Ryszka - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • K. Nomejko - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • L. Sobolewska - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  IV a
 • J. Spychała - pedagog specjalny,  rewalidacja, socjoterapia
 • G. Stodulska - matematyka
 • A. Szermer - j. polski, historia, wychowawca klasy  V a
 • A. Twardy - gimnastyka korekcyjna
 • M. Włodarska - edukacja wczesnoszkolna III b, historia
 • D. Wojno-Fidzińska - edukacja wczesnoszkolna II a
 • L. Woźniak - edukacja wczesnoszkolna I b, muzyka

Szkoła Filialna w Chociemyśli

 • D. Kraszewska- religia
 • M. Kawałkowska - j. angielski
 • M. Soś - nauczyciel biblioteki,  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • K. Bartczak -  edukacja wczesnoszkolna II c
 • P. Ciunajcius - edukacja wczesnoszkolna  III c
 • A. Twardy - gimnastka korekcyjna