Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


kadra pedagogiczna


SP Kotla

Dyrektor

 • H. Ignacik  - j. polski

Wicedyrektorzy

 • B. Borodaj - matematyka, zajęcia komputerowe
 • B. Gela - Rutkowska  - j. polski
Dyżury nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli
 • E. Baczyńska - religia
 • R. Dobrowolska – Fischer - biologia, chemia, WDŻ
 • D. Baraniecka - edukacja wczesnoszkolna I b, przyroda
 • M. Bassarab - zajęcia komputerowe,  informatyka,  zajęcia techniczne, technika, wychowawca klasy VI b
 • H. Bylebył - nauczyciel biblioteki
 • M. Łukijańczuk- nauczyciel biblioteki, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • I. Gniewosz - edukacja wczesnoszkolna II a
 • U. Gniewosz  - edukacja wczesnoszkolna III d
 • Anna Grzyb - nauczyciel specjalista
 • A. Nowak – Massalska - j. angielski
 • M.  Kawałkowska - j. angielski, wychowawca klasy V b
 • E. Kempa - pedagog, socjoterapia
 • D. Kraszewska- religia
 • J. Krechowiec - j. polski, wychowawca klasy IV c
 • H. Kulesza - Imatematyka, wychowawca klasy IV b
 • M. Łojko - Krzyszkiewicz - j. angielski, wychowawca klasy VII b
 • M. Makałowska - fizyka
 • A. Marciniak -  muzyka, logopeda
 • K. Miniach-Aderek - geografia
 • J. Nowak - j. niemiecki
 • K. Nomejko - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze,  wychowanie fizyczne
 • L. Sobolewska - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  V a
 • J. Spychała - pedagog specjalny,  rewalidacja
 • G. Stodulska - matematyka, wychowawca klasy  VII a
 • A. Szermer - j. polski, historia, wychowawca klasy  VI a
 • A. Twardy - gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  IV a
 • M. Włodarska - edukacja wczesnoszkolna I a, historia
 • D. Wojno-Fidzińska - edukacja wczesnoszkolna III a, przyroda
 • L. Woźniak - edukacja wczesnoszkolna I b, muzyka
 • A. Osikiewicz - logopeda
 • j. Podwińska - pedagog, doradztwo zawodowe

Szkoła Filialna w Chociemyśli

 • D. Kraszewska- religia
 • M. Kawałkowska - j. angielski
 • M. Ryszka-Gryndzia - edukacja wczesnoszkolna I c
 • K. Bartczak -  edukacja wczesnoszkolna IIIc, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • P. Ciunajcius-Baraniecka - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • A. Twardy - gimnastka korekcyjna
 • M Kołodziejska - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze