Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


przetargi i zapytania ofertowe

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 55000 litrów do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. Numer ogłoszenia: 264668 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

Dokumenty (pdf):

Rok szkolny 2013/2014