Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


samorząd


Przewodnicząca SU:  Milena Rusiłowicz

Zastępca:  Julia Urbańczyk

Sekretarz:  Olena  Parzątka

Skarbnik:  Julia Urbańczyk