Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


samorząd


Przewodnicząca SU:  Małgorzata Olszak

Zastępca:  Milena Rusiłowicz

Sekretarz:  Julia Urbańczyk

Skarbnik:  Bartosz Gajdamowicz