Kontakt

Szkoła Podstawowa 

im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli


pomoc socjalna

Pedagog szkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli informuje, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wnioski do ,,Wyprawki Szkolnej 2013/2014”. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów proszę dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli do 6 września 2013 r. Wnioski niekompletne nie zostaną przyjęte. Dokładne informacje pod adresem:

MINISTERSTWO EDUKACJI - wyprawka szkolna